Cenaze Namazı ve Duaları

featured

Cenaze Namazı ve Duaları

Cenaze namazı; yıkanmış, kefenlenmiş ve musalla taşına konulmuş Müslüman bir ölü için Müslümanların, abdestli ve kıble tarafına yönelerek kıldıkları bir namaz ve ölü için yapılan bir duadır.

Cenaze namazında rükû ve secde yoktur. İftitah (başlangıç) tekbiriyle birlikte dört tekbir bulunmaktadır.

Selam vermek vaciptir. Sünnetleri ise, Allah’a hamd ve senâ etmek, Resûlullah’a (s.a.s.) salât ve selam getirmek, hem ölü hem de Müslümanlar için dua etmektir.

Diğer namazlarda olduğu gibi cenaze namazı da kerahat vakitlerde kılınmaz. Cenaze namazının hükmü; farz-ı kifayedir. Yani bir beldede bir kısım Müslümanların bu namazı kılmalarıyla, diğerlerinin üzerinden yükümlülük kalkar.

Cenaze namazı hiç kılınmazsa, o beldedeki bütün Müslümanlar sorumlu ve günahkâr olur. Namazı bozan şeyler cenaze namazını da bozar. Cenaze namazı bir mazeret bulunmadıkça cami dışında kılınır. Ancak yağmur, çamur, soğuk gibi bir mazeret bulunması durumunda camide kılınmasında bir sakınca yoktur. Şâfiîlere göre ise camiyi kirletme endişesi yoksa bu namazın camide kılınması, müstehabtır.

Bir kimsenin cenaze namazının kılınabilmesi için aşağıdaki şartların bulunması gerekir:

  1. Ölen kimsenin Müslüman olması
  2. Yıkanıp kefenlenmiş olması
  3. Cemaatin önünde bulunması (Aslolan, namazının kılınabilmesi için cenazenin hazır bulunmasıdır. Bununla birlikte hazır olmayan cenaze için de gıyabî cenaze namazı kılınabilir.)
  4. (Hanefi ve Malikilere göre) Ölünün tamamı veya bedeninin yarıdan fazlası, yahut başı ile beraber yarısının bulunması (Şâfiîlere göre kişi ölüp de bir tek uzvu bulunsa bile cenaze namazı kılınır.)

Ayrıca cenaze namazını kılacak kişinin (özürlü değilse) ayakta kılması ve cenazenin yerde olması yani omuzda veya hayvan üzerinde bulunmaması gerekir.

Kadınlar Cenaze Namazını Kılabilirler Mi/Nasıl Kılarlar?

Cenaze namazına katılan kadınların bir zorunluluk olmadıkça erkeklerle aynı safta bulunmaları uygun görülmemiştir. Bu itibarla kadınlar, hangi namaz olursa olsun, erkeklerle birlikte namaz kıldıkları takdirde, erkeklerin arkasında durmaları gerekir. Sünnete uygun olan usul bu olmakla birlikte kadınların erkeklerin arasında cenaze namazı kılmış olmaları bu namazın geçerliliğini etkilemez. Çünkü cenaze namazı rüküsu ve secdesi olan tam bir namaz olarak değerlendirilmemiştir. Bununla birlikte kadınların böyle bir davranışta bulunması mekruhtur.

Cenaze Namazına Yetişemeyen Kimse Ne Yapmalı?

Cenaze namazının başına yetişmeyen kimse hemen iftitah tekbirini alıp imama uyar ve diğer tekbirleri imamla beraber almaya devam eder. İmam selâm verdikten sonra geçirdiği tekbirleri birbiri ardınca kaza eder, bu tekbirler esnasında herhangi bir dua okunmaz.

Birkaç cenaze varsa hepsi için ayrı ayrı namaz kılmak daha iyidir. En erken getirilenin namazı önce kılınır. Hepsi birlikte gelmiş ise halk nazarında daha faziletli olanın ki önce kılınır. Hepsine bir tek namaz kılmak da yeterli olur. Bu takdirde cenazeler, geniş bir sıra halinde dizilir ve imam bunlardan birisinin göğsü karşısında durarak namaz kıldırır. Yahut cenazeler tek sıra hâlinde kıbleye doğru uzunlamasına da konulabilir.

Cenazede cemaat şartı olmamakla birlikte, cemaat sayısı ne kadar çok olursa, sevap da çoğalır.

Kimlerin cenaze namazı kılınmaz?

  1. Kasden ve zulmen ana veya babasını öldürenlerin. (Ayrıca öldürmüş olduğu ana veya babasının mirasından da mahrum bırakılır.)
  2. Eşkıya ve yol kesicilerin,
  3. Meşru İslam devletine haksız yere baş kaldırıp isyan edenlerin cenaze namazları kılınmaz. Hattâ böyle asilerle, yol kesip baskın yapan eşkıya ve anarşistler, eğer çarpışma esnasında öldürülürlerse,

cenazeleri yıkanmaz da. Bu iki kısmın cenazesi yıkanmadan açılan mezara itilir, ibret olsun diye cenaze namazı kılınmadığı gibi, yıkanması da terk edilir. Ancak bu saydıklarımızın hepsi de tövbe istiğfar edip yaptıklarından pişman olurlarsa, tövbeleri samimi sayılarak öldüklerinde namazları kılınır, gerisi Allah’a havale edilir.

Cenaze Namazının Kılınışı ve Okunacak Dualar

Cenaze Namazında okunacak olan cenaze duaları ve cenaze namazı ile ilgili bilgileri şöyle bir hatırlatalım. Allah’ı hamd, sena ve zikir, Peygambere salat ve selam , Mü’mine dua ve rahmet olan cenaze namazı,farz-ı kifayedir; yalnız bir erkeğin veya bir kadının bu namazı kılmasıyla farz yerine getirilmiş olur.

Cenaze namazı rükü ve secdesi olmayan bir namazdır.  Rükünleri; kıyam ve tekbirlerdir. Cenaze namazında iftitah tekbirinden başka , üç tekbir daha bulunmaktadır. Selam vermek vaciptir.

Sünnetleri ise, Allah’a hamd ve sena etmek, Resulullah’a salat ve selam getirmek, hem ölüye hem de Müslümanlara dua etmekten ibarettir.

Cenaze namazında taharet, kıbleye yönelmek, setr-i avret ve niyet gibi şartlara riyayet edilir. Namazı kılınacak cenazenin Müslüman olması, yıkanıp kefenlenmiş olması, cemaatin önünde sabit bir yere konmuş olması, bedeninin tamamı veya yarıdan fazlası, yahut başı ile birlikte en az yarısının bulunması gerekir.

Canlı olarak doğan çocuk da yıkanır ve cenaze namazı kılınır. Birkaç cenaze bir araya gelmiş olursa, bunların namazlarının ayrı ayrı kılınması daha iyidir. Bununla birlikte, hepsine birden bir namaz kılmak da yeterli olur.

İmamın arkasında saf tutulur.  Cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf bağlanır. “Allah için namaza, Rasulullah için salavâta, meyyit için duaya, uydum hazır olan imama. Er kişi (veya hatun kişi) niyetine” diye niyet edilir.

Niyet ettikten sonra imam yüksek sesle, onun peşinden cemaat gizlice “Allahü Ekber” diyerek iftitah tekbirini alıp diğer namazlarda olduğu gibi ellerini kulak hizasına kaldırır ve göbek altına bağlar.

İmam ve cemaat gizlice Subhaneke‘yi okurlar. Subhaneke’de diğer namazlarda okunmayan “ve celle senâük” cümlesi de okunur.

Sübhaneke okunduktan sonra eller kaldırılmadan imam açıktan, cemaat da gizlice “Allahü Ekber” diyerek ikinci tekbiri alırlar. Hem imam, hem de cemaat gizlice “Allâhumme salli ve Allâhumme Bârik” dualarını okur.

Sonra eller kaldırılmaksızın yine “Allahü Ekber” denilerek üçüncü tekbir alınır ve cenaze duası okunur. Cenaze duasını bilmeyen onun yerine Fatiha Sûresini veya Kunut dualarını okuyabilir. Kunut dualarını da bilmeyen “Rabbenâ” duasını veya kolayına gelen başka duaları okur.

Dualardan sonra eller kaldırılmadan tekrar “Allahü Ekber” denilerek dördüncü tekbir alınır ve bir şey okunmaksızın önce baş sağa tarafa çevrilerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” denilir. Sonra baş sol tarafa çevrilerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetulah” denilir ve böylece cenaze namazı bitirilmiş olur.

Peygamberimiz (s.a.s),cenaze namazı kıldığında söyle dua etmiştir:

ٱَللّٰهُمَّ ٱغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَآئِبِنَا وَكَبِيرِنَا وَصَغِيرِنَاوَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا

ٱَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى ٱْلاِسْلاَمِوَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّنَا عَلَى ٱْلاِيمَانِ

 وَخُصَّ هٰذَا ٱلْمَيِّتَبِٱلرَّوْحِ وَٱلرَّاحَةِ وَٱلرَّحْمَةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ وَٱلرِّضْوَانِ

Cenaze Duasının Okunuşu  : “Allâhümmeğfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve ğaibinâ ve sağîrinâ ve kebîrinâ ve zekerinâ ve ünsânâ .

Allâhümme men ahyeytehû minnâ fe ehyihi ale’l-İslami ve men teveffeytehû minnâ fe teveffehû ale’l-imân.”

“Ve hussa hâze’l-meyyite bi’r-ravhi ve’r-râhati ve’r-rahmeti ve’lmağfireti ve’r-rıdvân.

Anlamı : “Ya Rab! Dirimizi, ölümüzü, burada bulunanlarımızı, bulunmayanlarımızı, erkeğimizi, kadınımızı, küçüğümüzü ve büyüğümüzü bağışla.

Ya Rab! Bizden meydana gelecek yeni nesilleri İslam dini üzerine yarat! Bizden eceli gelip öldüreceklerini de iman üzere öldür.”

“Rabbim! Bilhassa bu ölüyü, rahmete, rahatlığa, bağışlanmaya ve hoşnutluğa erdir.

Bu boşlukta (‘Allahümme la tahrimna ecrahü ve la tudillena ba ‘ dehü.’) riyaveti de okunabilir. Hadislerden mülhem bazı ziyadelerle ilmihal kitaplarında aşağıdaki gibi okunduğuna dair riyavetler de mevcuttur. Genelde alttaki ibare okunmaktadır !

ٱَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَمُحْسِنًا فَزِدْ فِى اِحْسَانِهِ وَاِنْ كَانَ مُسِيئًا وَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَلَقِّهِٱْلاَمْنَ وَٱلْبُشْرٰى وَٱلْكَرَامَةَ وَٱلزُّلْفٰى بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِي

Okunuşu :Allâhümme in kâne muhsinen fezid fî ihsânihî ve in kâne musîen fetecâvez anhü ve lekkıhi’l-emne ve’l-büşrâ ve’lkeramete ve’z-zülfâ birahmetike yâ erhamerrâhimîn.”

Anlamı :Allahım! Bu ölü iyilik yapmış bir kişi ise şimdi sen de ona mükâfatını fazlasıyla ver, eğer bu ölü kötülük işlemişse cezalandırmaktan vazgeç! Günahlarını affeyle. Bu ölüyü korktuğundan emin kıl, lütfun ile müjdele, onu ahiret şerefine ve yüksek mertebeye eriştir. Ey merhametlilerin merhametlisi olan Allahım.”

Eğer cenaze kadın ise ,”ve husse ” den sonrası şu şekilde okunur;

Kadın Cenaze Duası:

اَللّٰـهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشاَهِدِنَا وَغاَئِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثاَنَا

اَللّٰـهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلىَ الْإِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلىَ الْإِىمَانِ

وَخُصَّ هَذِهِ الْمَيِّتَةَ بِالرَّوْحِ وَالرَّاحَةِ وَالرّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالرِّضْوَانِ

اَللّٰـهُمَّ إِنْ كاَنَتْ مُحْسِنَةً فَزِدْ فِي اِحْسَانِهَا

وَاِنْ كاَنَتْ مُسِيئَةً فَتَجَاوَزْ عَنْهَا

وَلَقِّهَا اْلأَمْنَ وَاْلبُشْرَى وَالْكَرَامَةَ وَالُّزلْفَى

بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ

Kadın Cenaze Duasının Okunuşu : “Ve hussa hâzihi’l-meyyitete bi’r-ravhi ve’r-râhati ve’r-rahmeti ve’lmağfireti ve’r-rıdvân. Allâhümme in kânet muhsineten fezid fî ihsânihâ ve in kânet musîeten fetecâvez anhâ ve lekkıhi’l-emne ve’l-büşrâ ve’lkerâmete ve’z-zülfâ birahmetike yâ erhamerrâhimîn.”

Anlamı :Bu duanın anlamı da, erkekler için okunan duanın anlamı gibidir. Farklılık sadece arapçaya has olan müenneslik(kadın) ة harfidir.

Erkek Çocuk Cenaze Duası:

اَللّٰـهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشاَهِدِنَا وَغاَئِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثاَنَا

اَللّٰـهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلىَ الْإِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلىَ الْإِىمَانِ

اَللّٰـهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطاً اَللّٰـهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا أَجْراً وَذُخْراً

اَللّٰـهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعاً وَمُشَفَّعاً

Erkek Çocuğu Cenaze Duasının Okunuşu :“Allâhümmec’alhu lenâ feretan vec’alhu lenâ ecran ve zühran vec’alhu lenâ şâfian ve müşeffeâ.”

Erkek ÇoCuğu Cenaze Duasının Anlamı :“Allahım! Bu çocuğu cennette bizi karşılayıcı ve ahiret armağanı kıl… Allahım! Bu çocuğu bizim için şefaatçi kıl ve şefaatini makbul eyle.”

Kız Çocuk Cenaze Duası:

اَللّٰـهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشاَهِدِنَا وَغاَئِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثاَنَا

اَللّٰـهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلىَ الْإِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلىَ الْإِىمَانِ

اَللّٰـهُمَّ اجْعَلْهَا لَناَ فَرَطاً اَللّٰـهُمَّ اجْعَلْهَا لَناَ أَجْراً وَ ذُخْراً

اَللّٰـهُمَّ اجْعَلْهَا لَناَ شَافِعةً وَمُشَفَّعَةً

Kız Coçuğu Cenaze Duasının Okunuşu :“Allâhümmec’alhâ lenâ feretan vec’alhâ lenâ ecran ve zühran vec’alhâ lenâ şâfiaten ve müşeffeah.”Bu duanın anlamı da, erkek çocuklar için okunan duanın anlamı gibidir.

Cenaze namazı duası DHBT ve DHBT Mülakat sınavlarında en çok sorulan sorulardan biridir. DHBT mülakat sınavında mutlaka cenaze duasının erkek ve kadın kısmını bilmek gerekir.

“Her nefis ölümü tadacaktır.”(Enbiya-35) ayetinde de yer alan ölüm gerçeği üzerine cenaze namazı dualarını, birer Mümin olarak hem sınavlarda hem de günlük hayatımızda karşılaşacağımız bir durum olması hasebiyle, bu metinleri dhbtdersleri.com ekibi, siz kıymetli kardeşlerimiz için hazırlamışlardır. Hakkıyla istifade etmenizi Cenabı Allah’tan niyaz ederiz.

Cenaze Namazı ve Cenaze Dualarını  indirmek için alttaki bağlantıya tıklayabilirsiniz !

  Yüklemek İçin Tıkla
Cenaze Duaları

80,47 KB

Cenaze Namazı ve Duaları

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir