DHBT Deneme Testi 7

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi Sınavı yani kısa adı ile (DHBT ) DHBT Deneme Testi 7 : Yedinci  DHBT Deneme testimiz ÖSYM formatın da olacak şekilde hazırlanmıştır.Yine DHBT Sınavı Deneme Testi 7 hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse. 

DHBT 1 bölümünü hepimizin bildiği gibi tüm DHBT  sınava giren kategorisi ne olursa olsun herkese sorulan ortak 20 yirmi adet sorudan oluşmaktadır

DHBT 2 bölümü iste sizlerin mezunuyet durumlarına göre mezun olduğunuz lise-ön lisans-lisans düzeyinde sorular gelecektir.Bizlerin hazırlamış olduğu bu DHBT Deneme Sınavı 7 ‘de ağırlık olarak ön lisans ve lisans düzeyinde sorular hazırlanmıştır.DHBT 2 bölümü için.

DHBT Deneme Testi Sınavı alanında yaptığımız ve yedincisini  yayınladığımız bu DHBT Deneme testimizde önceki yıllardan sadece 2016 yılında cıkmış bi kaç soru bulabilirsiniz.Daha önceki DHBT Deneme Testlerimizi çözdü iseniz bugüne kadar DHBT Sınavlarında cıkmış olan tüm soruları çözmüş olmaktasınız.Sınavların tüm sorularını aynı şekilde yayınlamak yasal olarak suç olduğu için cıkmış soruları bölerek parçalayarak testlerin içine eklemiş olduğumuzu sizlere bildirmiştik.

Burada DHBT 1 ve DHBT 2 deki soruları daha önce DHBT Sınavı için sorumlu olduğumuz ders ve konular hakkında bilgilendirmesini yaptığımız alttaki bağlantıda…

DHBT SINAVINA GİRİCEK ADAYLARIN KONU VE SORULARI İLE İLGİLİ DHBT 1 ve DHBT 2  Bölümünüde açıklanmıştır. 

Kısa bir hatırlatma yapalım yedinci DHBT Deneme Testimiz ide  yayınlamakla birlikte DHBT Dersleri ve Sınavları adına güzel çalışmalar yapmaktayız.Sizlerin takiplerinden dolayı çok teşekkür ederiz.

DHBT çıkmış testler neden yok diyenlere kısa bir bilgilendirme ÖSYM tarafından yapılan DHBT Testlerindeki çıkmış soruların tamamını yayınlamak suç teşkil ettiği ve yasal olmadığı için bizler soruları serpiştirerek yayınlamaktayız.

Farklı sitelerde bedava verilse bile bizler ÖSYM’nin tarafından belirtilen ve yasal olarak suç olan bir şeye sebebiyet veremeyiz.Bu konuda anlayışınız için teşekkür ederiz.Hangi testin nerede ne şekilde cıkmış olduğu zaten test seçeneklerine tıklayınca bildirilmektedir.

Şimdi DHBT Deneme Testi 7. Sınavına Başlayalım.

1. “Müminler kardeştir” hadisi ile vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

2. “İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun! Onlar düşünmezler mi ki, büyük bir günde diriltilecekler! Öyle bir gün ki, insanlar o günde âlemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır.” (Mutaffifin, 83:1-6)

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.

3. Elçilerin, risalet görevine seçilmeden önce gösterdikleri olağanüstü olaylar aşağıdakilerden hangisiyle ifade olunmaktadır?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.

4. İradeyi "maksada uygun bulunan şeyin belirlenmesi" veya "bir şeyi benzerinden ayırt etme yeteneği" şeklinde tanımlayan mutasavvıf kimdir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.İslam Ahlakı Esaslarında Gazzâlî iradeyi "maksada uygun bulunan şeyin belirlenmesi" veya "bir şeyi benzerinden ayırt etme yeteneği" şeklinde tanımlamıştır.

5. “Yalan sadece Allah kötü kıldığı için kötüdür. Allah yalanı iyi kılsaydı şüphesiz iyi olurdu; eğer yalanı emretseydi O’na hiçbir itiraz olmazdı.” Yukarıdaki sözleri kim söylemiştir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap A şıkkıdır. (İslam Ahlak Esasları )İmam Eşari’ye göre “yalan sadece Allah kötü kıldığı için kötüdür. Allah yalanı iyi kılsaydı şüphesiz iyi olurdu; eğer yalanı emretseydi O’na hiçbir itiraz olmazdı.”

6. Hicaz Ticaret yolu kendi döneminde diğer yerlerde de olduğu üzere tehlikelerle doluydu. Ancak Kureyş kervanlarına dokunulmazdı. Bu duruma Kur’an-ı Kerim’de aşağıda verilen ayetlerin hangisinde işaret edilmektedir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.(Elmalılı (sadeleştirilmiş): Bizim (Mekke'yi) güven içinde kudsi bir yer yaptığımızı görmediler mi? Oysa çevresindeki insanlar çarpılıp kapılıyor, artık batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? Ankebut 67)

7. Aşağıdaki ayetlerin hangisi Hz. Peygamber (as)’ın ümmi oluşu ile ilgilidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.

8. Müşrikler Hz. Peygamber ile kendilerine göre bütün uzlaşma yollarını denedikten sonra istedikleri sonucu alamamışlardır. Nihayetinde de boykot uygulamaya karar vermişler ve bununla ilgili Müşrik Araplar yazılı bir ittifak metni hazırlayıp Kabe’nin duvarına asmışlardır. Boykot aşağıdakilerin hangisine uygulanmıştır?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Bu tür sorulara C şıkkını işaretlemeyin dikkat edilmesi gereken basit ama önemli sorulardır.

9. Kur’an’ı Kerimde en kısa ayet ve ayetin bulunduğu sure aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.(مُدْهَامَّتَانِ ﴿٦٤) ayetidir.Meali ise (Yemyeşildirler.) evet sadece bu kadar.

10.Aşağıdakiler surelerden hangisi baştan sona bir kıssayı anlatmaktadır?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.

11. İslam akaidinde Allahın sıfatları zati ve sübûti sıfatlar olmak üzere ikiye ayrılır. Bu sıfatlar konusunda genel olarak görüş birliği mevcuttur. Ancak subuti sıfatlarla ilgili olarak Maturidilik, bir sıfat zati sıfatların zaten içinde zaten var olduğu için aynı sıfatın sübûti olanların içerisinde yer almaması görüşündedir. Aşağıdakilerin hangisi Maturidiliğin sübûti sıfatlar arasında bulunmasının gereksiz olduğuna dair itiraz ettiği sıfattır?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.

12. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığını ispatlayan deliller arasında Kur’an-ı Kerimde en çok kullanılanıdır?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

13. Kütahya'da yaşayan bir kişi İstanbul’a on beş günden az kalma niyetiyle gitmiş olmasına rağmen daha sonra fikrini değiştirmiş ve işlerinin yoğunluğundan dolayı İstanbul’da yirmi gün kalmaya karar vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi farklı iki karar olarak vatan çeşitleri açısından değerlendirildiğinde İstanbul ve Kütahya'nın durumunun karşılığıdır?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

14. Zekât mükellefi olan bir kişi aşağıdakilerin hangisine zekât veremez?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.

15. Aşağıdakilerden hangisi bir şeyin doğru olduğu zannedilerek veya kasıtsız olarak, ağız alışkanlığı ile yapılan yemindir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap: C şıkkıdır.

16. Kur’an-ı Kerim’e ve hadislere bakıldığı zaman Müslümanlar devamlı surette güzel ahlaka yönlendirilmiştir. İşlenen konulara göre Kur’an’daki ayet sayılarına bakıldığı zaman ahlak ile ilgili ayet sayısı hukuk ile ilgili ayet sayısı ile kıyaslanırsa epeyce fazladır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

17. Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebine göre oruçlu iken ağız dolusu kusan kişinin durumunu en iyi ifade eder?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.

18. Faizin İslam’da kesin olarak ayetle yasaklanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.

19. Kurban bayramında nisap miktarı malı olan kişinin vacip olan kurbanı kesmesi zorunludur. Aynı kişi bir büyük baş hayvanın yedi hissesinin her birine farklı kurbanlar için niyet etmek istemektedir. Örneğin üç hisseyi vacip olan için, ikisini adak kurbanı için, iki hisseyi de akika kurbanı olarak kesmek istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan kurbanın hükmüdür?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.

20. Mikat yerinde ya da daha önce ihrama girerek umre ve haccı ara vermeden yapılan hac çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

Bundan Sonraki Teslerimiz DHBT 2 Bölümüne Ait Testlerdir !

Correct! Wrong!

1-• “İsa, ‘Ben tek yol, tek hakikat ve tek yaşamım, ben aracı olmadıkça kimse Baba’ya ulaşamaz.’ dedi.” (Yuhanna, 14:6) • “Başka hiç kimse için kurtuluş yoktur. Çünkü göğün altında, insanlar arasında bizi kurtarabilecek verilmiş başka bir ad yoktur.” (Resullerin İşleri, 4:12) İncillerde yer alan bu ayetlerden hareketle Hristiyanlığın aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini savunduğu söylenebilir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.ÖSYM Tarafından yapılan ÖABT 2017 sınavında sorulmuş 42.sorudur.

2-Temel kitaplar Ginza, Draşya d. Yahya ve Kolasta’dır. Bir tarafta nur alemi diğer tarafta karanlık alemi bulunur. Işık âleminin başında Malka d Nhura (ışık kralı) bulunur. Karanlık alemi yokluk, eksiklik ve düzensizliği sembolize eden kaos ya da “Kara Su’dan oluşur. Bu âlemin başında Malka d Hşuka (Karanlık kralı) bulunur ve ona “Büyük Canavar” denir. Öğretilerde metafizik ve içinde yaşanılan evren düzleminde kabul edilen bir dualizm egemendir. Buna Gnostik Dualizm de denebilir. Özellikleri anlatılan din aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

3- İnsan, hissî ve maddi her şeye bakınca görür ki, o şey belli bir şekilde ve belli bir miktarda ortaya konulmuştur. Bütün bu hususlar o şeyden beklenen menfaate ve gayeye uygundur. Belli bir menfaatin mevcut olması için bütün bu şeylerin yekdiğerine uygunluğunun tesadüf olması mümkün değildir. İşte bundan kesin bir şekilde anlaşılıyor ki o şeyi yapan bir Yaratıcı, bir sanatkâr vardı. O da Allah’tır. Bu ifadelerle, İbn Rüşd’ün Tanrı’nın varlığıyla ilgili aşağıdaki delillerden hangisini savunduğu söylenebilir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.ÖSYM Tarafından yapılan ÖABT 2017 sınavında sorulmuş 33.sorudur.

4- Tarihsel süreçte yaşanan ve toplumsal muhayyilede kalıcı izler bırakan bazı olayların, mezheplerin doğuşuna doğrudan tesir ettiği, hatta asırlar boyunca varlığını koruyacak bir kimlik inşasının temelini oluşturduğu görülmektedir. Kerbela olayı bu durumun en dikkat çeken örneklerinden biridir. Öyle ki bu olay hem Şiiliğin oluşumunu tetiklemiş hem de zamanla Şii kimliğin ana sabitelerinden biri hâline gelmiştir. Buna göre, aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi arasında benzer bir ilişki söz konusudur?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

5-Kelam ilminde bilgi çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır. Şüpheye ve tartışmaya yol açmayacak bilgiye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap: B şıkkıdır.

6-Oryantalistler tarafından aslı Fransızca olarak hazırlanan, Kütüb-i Sitte dahil on dört hadis kitabını alfabetik fihrist şeklinde düzenlenen eser aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

7-Anadolu’da kurulan ilk Darul hadis hangi ilimizdedir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap: B şıkkıdır.

8-Selefi mezhebine ait olarak bilinen ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap: A şıkkıdır.

9-İslam hukukunda kişinin;  iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ana hatlarıyla ayırabildiği,  nakıs eda ehliyetine sahip olduğu,  sadece menfaatine olan akitlerin doğrudan geçerli olduğu dönem aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.2016 DHBT Lisans bölümündeki DHBT 2.bölümdeki 1.sorudur.

10-Hicri II. ve III. yüzyıl, fıkıh mezheplerinin oluşumu ve sistemleşmesi bakımından en önemli zaman dilimidir. Bu süreçte içtihat metotları açısından kendilerine özgü görüşleri bulunması itibariyle müstakil birer müçtehit olarak kabul edilen çok sayıda fıkıh imamı yetişmiş, bunlar etrafında oluşan kümeleşmeler sonucunda ise birçok fıkıh mezhebi ortaya çıkmıştır. Ancak bu mezheplerin çoğu, müntesiplerinin kalmaması, resmî otoriteler tarafından destek görmemeleri veya kendilerine yakın diğer mezhepler içerisinde eriyip gitmeleri nedeniyle zamanla ortadan kaybolmuş ve günümüze ulaşma imkanı bulamamıştır. Aşağıdaki mezheplerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.2016 DHBT Lisans bölümündeki DHBT 2.bölümdeki 2.sorudur.

11-İslam miras hukukunda eş, anne, baba, dede, kız ve kız kardeş gibi birinci derecede yakın hısımlara mirastan belirli paylar verilerek bu kişilerin mirasçılıkları korunmak istenmiştir. Terikede hisseleri belirli olan birinci derecedeki bu yakınlara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.2016 DHBT Lisans bölümündeki DHBT 2.bölümdeki 3.sorudur.

12-Tasnif dönemi hadis eserlerinden;  hasen teriminin sıklıkla kullanıldığı,  sünen kategorisinde yer almakla birlikte cami olarak da bilinen,  kütüb-i sitte kapsamında yer alan eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.2016 DHBT Lisans bölümündeki DHBT 2.bölümdeki 4.sorudur.

13-Güvenilir tek ravinin rivayet ettiği bir hadis ile kendisinden zabt veya sayı fazlalığı sebebiyle üstün olan raviler tarafından rivayet edilen bir hadis arasında bazen ihtilaf söz konusu olabilmektedir. Hadis âlimleri, bu türden durumlarda tek raviden gelen rivayeti terk edip diğerini tercih etmişlerdir. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmektedir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.2016 DHBT Lisans bölümündeki DHBT 2.bölümdeki 5.sorudur.

14-Kelam ilminde Allah’ın birliğini temellendirmek amacıyla geliştirilen “temânu” delili aşağıdaki ayetlerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.2016 DHBT Lisans bölümündeki DHBT 2.bölümdeki 14.sorudur.

15-Uluhiyet ve nübüvvet iddiasında bulunan bazı kimseler, bu iddialarını kanıtlamak için kimi uygulamalara başvururlar. Aslında amaçları olağanüstü bir şey ortaya koymaktır; ne var ki yaptıkları ellerine yüzlerine bulaşır ve amaçladıkları şeyin tam tersi bir durum ortaya çıkar. Hz. Muhammed döneminde peygamberlik iddiasında bulunan Müseylimetü’l-Kezzab’ın başına gelenler bu minvaldedir. Tek gözü kör birisini iyileştirip bunu da mucize olarak göstermek isteyen Müseylime, onu sağlam gözünden de eder. Böylelikle kendi eliyle peygamberlik iddiasını çürütmüş olur. Bu parçada aşağıdakilerin hangisi ele alınmaktadır?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.2016 DHBT Lisans bölümündeki DHBT 2.bölümdeki 15.sorudur.

16-Kurucusu Şeyh Adi b. Müsarıf’tır. Türkiye’de mensubu çok az olup onlar da daha çok Güneydoğu Anadolu’da bulunmaktadır. Zerdüştlükten, Sabîlikten, İslam’dan ve paganizmden etkilenmişlerdir. Tenasüh inancı mevcuttur. Orucu sadece din adamları tutar. Kutsal kitapları Kitab’ul Cilve ve Mushaf-ı Reş’tir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda bilgileri verilen mezhebin adıdır?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

17-Dinler tarihi ile ilgili olarak Cumhuriyet Döneminde yazılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.

18-Kur’an’da Bakara, Maide ve Hac suresinde isimleri geçmektedir. Bazı İslam âlimleri ikiye ayırmaktadır. Mensuplarına Mandaniyye denilir. Hz. Yahya’yı büyük bir önder ve ışık peygamberi olarak tanımlarlar. Tarihleri günümüzden yaklaşık iki bin yıl öncesine dayanan bu dinin günümüzde Güney Irak, Bağdat ve Basra’da müntesipleri bulunmaktadır. Özellikleri verilen din aşağıdakilerin hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

19-İslam’ın ilk tebliğ döneminden itibaren Kur’an-ı Kerim yazılmaya başlanmıştır. Mekke’de ilk olarak vahiy kâtipliği yapan sonra dinden çıkarak mürtet olan ve daha sonra da tekrar Müslüman olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.

20-Bir din görevlisi Ramazan Bayramı’ndan önce cami cemaatinden birkaç kişiyle birlikte yetiştirme yurdunda kalan çocukları ziyaret etmiş ve önceden hazırlanmış hediye paketlerini onlara takdim etmiştir. Ancak çocuklardan birinin şu sözü din görevlisinin bakış açısını tümden değiştirmiştir: “Biz oyuncak değil, sevgi ve ilgi istiyoruz.” Bu din görevlisinin sonraki ziyaretlerinde aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.2016 DHBT Lisans bölümündeki DHBT 2.bölümdeki 20.sorudur.

DHBT  Testlerimiz tamamen bilgi öğrenme amaçlı ve ücretsizdir.Hiçbir şekilde ücret alınmamakla birlikte sitemize üyelikte gerektirmez. Cevap anahtarları zaten soruları işaretlediğiniz de açılmaktadır.Bu yüzden herhangi bir sınav derecelendirmesi için ayrı bir bilgi vermedik herkes kendini tartsın durumunu gözden geçirsin diye. 

DHBT Deneme Testimizde Öğretmenlik alanında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi DKAB ve İlahiyat tarzında Ösym Formatında sorulardan yararlanılmış olup hazırlanmıştır. Umarım bu ücretsiz DHBT Deneme Sınavımızdan istifade etmişsinizdir.

Allah razı olsun demeyi unutmayın arkadaşlar.İsteğimiz budur sizlerden ayrıca DHBT Dersleri Sitemizi takip ettiğiniz  için teşekkür ederiz. Daha fazla soru  ve güncel bilgileri Facebook Sayfa ve Gruplarımız üzerinden de takip edebilirsiniz.

 

En güncel DHBT Bilgileri Cep Telefonunuza gelmesi icin abone olun.