DHBT Sözlü Mülakat Sınavı Nedir ?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi Sözlü Mülakat Sınavı

Bu yazımızda DHBT sözlü mülakat sınavı hakkında bilgi vermeye çalışacağız sizlere. DHBT yazılı sınavının ardından genelde yeterliliğin en büyük aşamasını olan mülakat sınavı imam , kuran kursu hocası ve müezzin alımlarında en son aşamadan bir tanesidir.

O yüzden bu sınavda başarı sağlayan adaylar gerek Fahri kuran kursu hocası , vekil imam – müezzin , gerek sözleşmeli ve gerekse kadrolu olarak yerleşmektedirler.

Peki DHBT sözlü mülakat sınavının işleyişi nasıl olacak yeterlilik sınavından sonra ki gibi midir ?

Bu tarzda soru ve yorumlara kısaca Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu genelgenin ilgili bölümlerini burada paylaşmakla bilgilendirme işlemini yapalım ve bilgilenme açısından faydalanalım.

Diyanet İşleri Başkanlığının Yeni Yönetmeliğine göre

1- Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam Hatip ve Müezzin Kayyım kadrolarına ilk defa yapılacak atamalarda aranan “yeterlik belgesi” şartı kaldırılmış ve “KPSS-DHBT Sınavı” şartını getirmişti

 2- KPSS’den belirli bir puana sahip olanlar sözlü sınava alınacaktı.

3- Bu uygulama 15/10/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

YENİ HÜKÜM “

c) Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda, atanacağı kadro için asılda aranan şartları haiz adaylar arasından il müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olanların açıktan vekil olarak ataması yapılabilir.”

KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ, İMAM HATİP VE MÜEZZİN KAYYIM ALIMI SADECE KPSS + DHBT PUANI SONRASINDA SÖZLÜ SINAV İLE YAPILACAKTIR.

f) Giriş sınavı: Başkanlık teşkilatında vaiz unvanlarına ilk defa atanacaklar için yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavı; Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarına ilk defa atanacaklar ile sabık görevlilerin yeniden atanmaları için yapılacak sözlü sınavı,”

… 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının .. (h) bendinde yer alan “Başkanlıkça yapılacak sınavı” ibaresi “Başkanlıkça yapılacak sözlü sınavı” şeklinde ve (n) bendinde yer alan “atanacağı görevin özelliğine göre davranışlarını” ibaresi “atanacağı görevin özelliğine göre becerilerini, davranışlarını” şeklinde değiştirilmiştir.

KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ ALIMINDA BELİRLENEN KPSS PUANI SAHİP OLAN, ÖĞRETİCİLİĞİ YAPMAYA MANİ BİR ENGELİ BULUNMAYANLAR SÖZLÜ SINAVA ALINACAK

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,”

“b) Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,”

İMAM HATİP ALIMINDA BELİRLENEN KPSS PUANINA SAHİP, İMAM HATİPLİK YAPMAYA MANİ BİR HALİ OLMAYANLAR, SÖZLÜ SINAVA ALINACAK

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan “özrü” ibareleri “engeli” şeklinde; aynı maddenin birinci ve ikinci fıkrasının (a) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin birinci ve ikinci fıkrasının (b) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. “

a) İmam hatip lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,”

MÜEZZİN KAYYIM ALIMINDA BELİRLENEN KPSS PUANINA SAHİP, MÜEZZİN KAYYIMLIK YAPMAYA MANİ BİR HALİ OLMAYANLAR, SÖZLÜ SINAVA ALINACAK

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin; birinci ve ikinci fıkrasının (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “ve/veya farklı düzeyde yeterlik belgesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. “

b) Müezzin-kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak,”

Evet yönetmelikte durum gayet net  ve açık bir şekilde anlatılmışdır. Bunun dışındaki aklınıza takılan şeyleri DHBT mülakat bölümünden araştırabilir veya bizlere sorabilirsiniz.

En güncel DHBT Bilgileri Cep Telefonunuza gelmesi icin abone olun.