Dinin Kaynağı Olarak Kur’an Yeter Mi ? (PDF)

featured

Son zamanların en büyük tartışmalarından biri olan Dinin Kaynağı olarak Kur’an yeter mi ? konusu dünümüzden bu güne kadar tartışılmaya devam etmektedir.

Öncelikle bu tartışmaların boyutu müslümanları birbirine düşürmeye kadar veya ayrılıkları beraberinde getirip bizleri bölme derecesine kadar ulaşmış vaziyettedir.

Burada ki söylemlerin ne olduğundan ziyade insanların Hadis ve Sünnet konusunda algı ve tartışmaları da bu bağlamda farklı boyutlar ile ele alınıp malesef Hadis  ve Sünnet diye iki kavram farklı boyutlarda algılanmaktadır.

Bu algılamalardan ziyade site olarak kavramlaşmış olan Hadis ve Sünnet kavramlarını kesinlikle amacımız kesinlikle ret etmek değildir. Üzülerek söylemek gerekirse bazen bu konuda sitemizi karalamaya çalışanlar olmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda olan insanlara da şunu belirtmek isteriz ki kavramları detaylı öğrenilmesi ve bunların hepsi dini anlama noktasında birer ilim dalı haline gelmiş önemli konulardır.

Sitemiz tüm kesimlere hitap etmektedir.Temel amaçlarımızdan bir tanesi bu iki zıt anlayış ve karşıt olanları uzlaşı ve orta yola sevk etmektedir.

Dinimizin en büyük kaynağı şüphesiz ki Kur’an’ ı Kerim olmakla birlikte Resül ve Nebi olan Muhammed Mustafa s.a.v efendimizin Kur’an’ın yaşayanı olan canlı rehberliği de her daim nesilden nesile aktarılmış olup zaman zaman farklı ve hatalı aktarım ve dinimize malesef ki israilliyattan bir takım şeylerden etkilenip zaman zaman uygulamalar kasıtlı olarak bozulmak istenmiş olabilir. Bu tür eylem ve davranışlar neticesinde Kur’an’ı Kerim bize yol gösterici ve rehber olmak durumundadır.

Son zamanların hararetli tartışması müslümanları ayırmak yerine hoş görü ve saygı içerisinde ilmi bir şekilde olaylara yaklaşılmalıdır.

Site olarak Kashif Ahmed Shehzada tarafından yazılmış Türkçeye Afşin Bilgili tarafından çevrilmiş olan Dinin Kaynağı Olarak Kur’an Yeter Mi ? isimli eseri PDF olarak ücretsiz paylaşımı ve bilgilendirilmesi yapılacaktır.

Dinin Kaynağı Olarak Kur’an Yeter Mi ? : Bu çalışmanın amacı, kendini Müslüman olarak tanımlayanlar arasında yaygın olan, Kuran ile ilgili yanlış anlaşılmaları açıklamak ve bu yanlışları Kuran’dan delillerle düzeltmektir.

Bu yanlış kanıların kaynağında şu yatmaktadır: Günümüzde Müslümanlar, kutsal görevin gereği olarak Kuran’ı akıllarıyla analiz etmek yerine, doğduklarında sahip oldukları mezhep öğretilerinin kör takipçileri olmaktadırlar.

Yine çoğu Müslüman, din adamlarının dediklerini hiçbir sorgulamadan geçirmeden kesin doğru saymakta hatta bu öğretilerin Allah’ın Kitap’ı tarafından uygun görülüp görülmediğine aldırmamaktadır.

Çoğunluk tarafından benimsenen ve belli çıkarlar gereği korunan bu yanlışlar Kuran öğretileriyle gelen zindeliği pasifliğe çevirmekle kalmamış, Müslüman hayat tarzını tamamen değiştirmiştir. Şu an Müslüman dünyaya egemen olan “pasif İslam”, Kuran tarafından sunulan “dinamik İslam” ile taban tabana zıttır.

İslam toplumu, yüzyıllar öncesinin kültürel geleneklerini din sayarak, aslında her dönemde kolaylıkla yaşanabilecek olan İslam dinini tarihin belli bir dönemine hapsetmiştir.

Ayrıca yine bu “gerçek dinden kopuş” döneminde, tek İlah’a olan inanç bozulmuş, din alanında Allah’ın yanına başka hüküm koyucular getirilmiş, böylece İslam toplumunun birlikteliği kaybolmuş, Müslüman âlemi sayısız mezhep ve gruba ayrılmıştır.

Günümüzde Müslümanlar Allah’a itaat etmek yerine insan ürünü zanlara, din adamlarına ve durumdan faydalanan her türlü ekonomik ve siyasi çıkar çevrelerine itaat eder hale gelmişlerdir. Allah’ın elçisinin görevi insanlığı sırtındaki ağırlıklardan ve zincirlerden kurtarmaktır*.(Araf 157.ayeti)

Allah’ın elçisi olan Hz. Muhammed bu görevi Allah’ın Kitap’ında bahsettiği kutsal hükümleri uygulayarak yerine getirmiştir. Ancak İslam’ın düşmanları kavramlar ve doktrinler uydurup bunları Müslümanlar’ın arasında yaymış, sonuç olarak elçi tarafından gelen gerçek din bozulmuş ve daha çok, insan yapımı bir din haline getirilmiştir.

İslam’ın düşmanı olanların, İslam adına dine soktukları bu yanlışların bir sonucu olarak günümüzde Müslümanlar, peygamberin yok etmek üzere gönderildiği ağırlıkların ve zincirlerin baskısı altında inlemektedirler.

“Firavunlar” yani politik istismarcılar, “Hamanlar” yani din ve bilgi sömürücüleri ve “Karunlar”yani ekonomi alanındaki sömürücüler, Müslüman dünyada kontrolü ele geçirmiş durumdadırlar.

Tüm bunların sonucunda, İslam âlemi sayısız parçaya bölünmüş ve kendisi dışındaki güçlere bağımlı hale getirilmiştir. Müslümanlar bu durumdan kurtulmak için gayret etmekte, ancak Kuran’ın aydınlatıcı ışığı olmadan bunu başaramamaktadırlar.

Dünya barışını sağlaması ve medeniyetin, bilimin, sanatın, teknolojinin meşalesini taşıması gereken Müslümanlar, kendilerini aşağı ve çaresiz bir durumda bulmuşlardır. Bu kötü durumdan kurtulmanın tek yolu; birbirine sıkıca bağlı, sağlam ve doğru bir Müslüman topluluğu oluşturmaktır. 

Bu amaca ulaşmak için Kuran’ın İslam ile ilgili konularda kesin otorite olduğu görüşüne sahip olmak ve O’nun Allah’ın yeryüzündeki eksiksiz, değişmez ve tek mesajı olduğuna inanmak gerekmektedir. Müslümanlar Allah’ın Kitap’ı olan Kuran’ın önemini anladığında ve onun öğretilerinden haberdar olduğunda “İslam Rönesansı” başlayacaktır. Bu kitap da bunu amaçlamaktadır.

PDF Kitabımızı ücretsiz yüklemek için yükleme bağlantısından işlem yapabilirsiniz.!

[Yükleme bulunamadı.]

Not: dhbtdersleri.com sitemizde teklif hakkı verilmemiş eserler kesinlikle yayınlanmaz. Kul hakkı konusunda sitemiz özen göstermekle birlikte tüm yayınlanan eserler yasal ve telif izni verilmiş eserlerden oluşmaktadır.

Bu konuda yayınlanmasına yasal izin verilmeyen eserler sitemizde kesinlikle yayınlanmaz. Sitemizde bulunan eserleri PDF dosya sunumlarını gönül rahatlığı ile mobil cihazlarınıza indirebilir ve istifade edebilirsiniz.

Dinin Kaynağı Olarak Kur’an Yeter Mi ? (PDF)

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir