Lütfü Şentürk & Seyfettin Yazıcı’nın Diyanet İslam İlmihali PDF indir !

featured

İlahi dinlerin sonuncusu ve en mükemmeli olan İslam’ın emir ve yasaklarına dikkatle baktığımız zaman, bunların her birinde maddi ve manevi pek çok hikmetlerin bulunduğunu ve insanın huzur ve saadetinin hedef alındığını görürüz.

Müslümana düşen, dinî görevlerini doğru olarak öğrenmek ve bunları Allah’ın rızasına uygun bir şekilde yapmaya çalışmaktır.

Bunun karşılığı ise Yüce Rabbimizin Kur’an-ı Kerim’de müjdelediği ebedi mutluluktur:

“İman edip salih ameller (iyi işler) işleyenlere ise içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte en büyük kurtuluş budur.”(Buruc 14)

Bu kitapta, dinimizin inanç esasları ve ibadetler ayrıntılı olarak anlatılmış, Müslümanların sakınması gereken haramlar ve günahlar hakkında gerekli bilgiler verilmiştir.

Ayrıca günlük hayatımızda karşılaşılan birtakım konular ile yine günümüzde çok tartışılan bazı dinî meselelere açıklık getirilmiştir. Dinimizin emir ve yasaklarının bir gayesi de Müslümanı iyi ahlak sahibi yaparak olgunlaştırmaktır.

Bu sebeple iman ve ibadetlerle çok yakın bağlantısı bulunan ahlak konusuna da yer verilmiş, ahlakın önemi ve ahlaki görevlerimiz ayet ve hadislerin ışığında kısaca izah edilerek peygamberimizin fazilet dolu yaşayışı ve üstün ahlakından özet bilgiler sunulmuştur.

Muteber kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan bu İslam İlmihali, herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir dille yazılmış, dinî terimler mümkün olduğu kadar sadeleştirilmiştir.

İlgi duyanlara ve araştırma yapmak isteyenlere kolaylık olması bakımından ayetlerin sure ve numaraları ile hadislerin kaynakları dipnotlarda gösterilmiştir.

Bundan başka önemli ve dikkati çeken konular ile bazı meselelerde diğer mezheplerin görüşlerine de yine dipnotlar hâlinde yer verilmiştir.

Her Müslümanın öğrenmesi gereken dinî bilgilerin yer aldığı ve sahasında büyük bir ihtiyacı karşılayacağını umduğumuz bu kitabın din kardeşlerimize yararlı olmasını diler, hatalarımızın bağışlanmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz. Bizim görevimiz, iyi niyetle çalışmaktır. Başarıya ulaştıran ise yalnız Allah’tır.

Lütfi ŞENTÜRK – Seyfettin YAZICI

Lütfü Şentürk & Seyfettin Yazıcı’nın Diyanet İslam İlmihali PDF indirip istifade edebilirsiniz.

Yüklemek İçin Tıkla
Diyanet İslam İlmihali Tek Cilt

73,16 KB

Not: DHBT Dersleri ve DHBT Sınavı Hazırlık için hazırlanan bu sayfadaki veriler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak yayınlanmış olan Diyanet ilmihalinden yararlanılmış olup.

Hiçbir ücret talep edilmeksizin web sitemizde yayınlanmıştır. İndirme Linkleri çalışmaması durumunda bizleri bilgilendirmenizi talep ederiz.

Lütfü Şentürk & Seyfettin Yazıcı’nın Diyanet İslam İlmihali PDF indir !

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir