Hacı Uğurlama Duası-Hacı Uğurlama Merasimi

featured

Değerli ziyaretçilerimiz bu dua merasimini daha çok ve hatta hemen hemen hep erkekler yapmaktadır.

Ama bayanlar da böyle bir uğurlama yapamaz diye bir şey yoktur.(Kendi aralarında yapılabilir. Dediğimiz gibi daha çok erkek hocalarımız ve hoca adaylarımız içindir.)

Hacca gidecek hacı adayları için okunması gereken dua metinleri aşağıdaki gibidir.

Dileyen burada ekleme çıkarma veya farklı dualar okuyabilir. Hiçbir sakıncası yoktur.

Genel itibari ile DHBT Mülakat sınavlarında, zaman zaman da bu soru sorulmakla beraber gerek imam hatip-müezzin , gerek kuran kursu öğreticisi olsun bu tür merasimlerde bulunmakta ve bu tür merasimlere katılıp dua ve uğurlama işlemini yapmaktadır.

[better-ads type=”banner” banner=”8654″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Salât ve selam Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.), O’nun ümmetinin ve sahabelerinin hepsine olsun. Zarar verici sıfatındaki kovulmuş şeylerden Allah’a sığınırım.

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlarım. Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâ’be’dir.

Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse (bu hakkı tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Kimseye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır.) (Al-i İmran, suresi 96-97.ayetler)

Ya Rabbi! Senin emirlerine ve davetine uyarak hac yolculuğuna çıkan, Kâbe’yi ziyarete hazırlanan, Kutlu Elçinin mescidini ve mübarek kabrini ziyarete niyetlenen kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eyle!

[better-ads type=”banner” banner=”8654″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

Hacca giden kardeşlerimize senin rızana uygun vakit geçirmelerini, senin razı olacağın ameller işlemelerini nasip eyle!

Safa ile Merve arasında sa’y yapıp, zemzem suyundan kana kana içmeyi nasip eyle ya Rabbi! Duaların kabul olduğu, günahların bağışlandığı yaşlı gözlerle açılan ellerin boş dönmediği Arafat’ta vakfeye durmayı bu kullarına da nasip eyle Ya Rabbi!

Efendimizin Ravza-i Mutahhara’sını ziyaret etmeyi nasip eyle! Günahlarından arınmış olarak tertemiz bir şekilde evlerine sağlık ve afiyetle dönmeyi nasip eyle ya Rabbi!

Şu anda el açıp dualarımıza amin diyen kardeşlerimize de en kısa zamanda o mübarek yerleri ziyaret etmeyi lütfeyle ya Rabbi! Allah’ım!

Senden bu dünyada ve ahirette iyilik istiyoruz, günahlarımızı bağışla. Sevgili Peygamberimize ahirette komşu olmayı nail eyle bizleri! Âmin.

[better-ads type=”banner” banner=”8655″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

Not: Dosyalar PDF Formatında ilerleyen zamanlarda eklenecektir.

Dosyalar ücretsiz olmakla beraber tek tek veya tüm dua formatında olacağına karar veremediğimiz için bu konuda çalışmalar devam etmektedir.

واَلْحَمْدَُّ لَِِّّٰلَِّّ رََّ بَّ اَّلْعَالَمي۪نََّ. اََّلْفَاتِحَةَُّ مََّعََّ اَّل صلَوَاتَِّ.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir