İbnü’l-Cevâd Efdaleddîn / Muhtasar İslâm Tarihi (Sadeleştiren: Mustafa İyidoğan)

featured

İslam Tarihi Alanında gerek DHBT alanında , gerekse DİKAB ve İlahiyat alanında yararlanılabilecek güzel bir eser olması sebebiyle sitemizde eklenmiştir.

PDF olarak indirme linkinden kitabı okuyabilirsiniz. Kitap hakkında bilgilendirme yazımızın devamın da verilmiştir.

Sadeleştirenin Önsözü

İslâm tarihi ile alakalı olarak geçmişten günümüze oldukça fazla neşriyat yapılmıştır. Siyer ve Meğâzî alanında başlayan tedvin hareketi zamanla diğer İslâm devletlerinin tarihine dair de bir merak uyandırmış ve tarihçiler bir taraftan Siyer ilmi ile alakalı kitap telif ederken, diğer taraftan Genel İslâm Tarihi kitapları neşretmeye başlamışlardır.

Bu çerçevede Osmanlı kültür tarihi içerisinde Hz. Peygamber’in hayatı ve diğer İslâm devletlerinin tarihine duyulan ilgi, müellifleri bu alanlarla ilgili araştırma yapmaya ve kitap telifine yöneltmiştir. Osmanlı devletinin son dönemi ile Cumhuriyetin ilk yıllarına tekabül eden bir dönemde yetişen İbnu’l-Cevad da bu alanla ilgilenmiş müellifler arasındadır.

İbnu’l-Cevad Emevîlerin yıkılışı ve Abbâsî ihtilaline kadar olan zaman dilimini kapsayan bir İslâm Tarihi kitabı neşretmiştir.

Bu kitapta Cahiliye Döneminden başlayarak sırasıyla Hz. Peygamber Dönemi, Dört Halife, Emevîler ve Endülüs Emevîlerinin siyasî ve sosyo-kültürel yönlerini incelemiştir. Kitap muhtasar olduğu için olaylar çok kısa tutulmuş ve ayrıntıya yer verilmemiştir.

[better-ads type=”banner” banner=”8655″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

Müellifin İslâm kültür ve medeniyet tarihi çerçevesinde yapmış olduğu ilgi çekici yorumlar kitabı önemli ve değerli kılmaktadır.

Müellif kitabın özellikle son kısımlarında İslâm medeniyetinin temellerinin nasıl atıldığı, bu konuda hangi unsurların etkili olduğu ve diğer medeniyetlerin bu durumla alakalı hangi konumda bulunduğuna dair yorumlar yapmıştır.

Anlaşıldığı kadarıyla müellif kitabını daha uzun ve geniş bir dönemi düşünerek yazmaya başlamış; fakat sadece Emevîlerin sonuna kadar geçen olayları anlatabilmiştir. Kitabın sonunda “birinci kısım bitti” ifadesi de bunu göstermektedir.

Diğer cilt veya ciltlerin yazılıp yazılmadığı noktasında ise herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Konu hakkında bilgi edindiğimiz kaynak da sadece bu cildin varlığından bahsetmekte, diğer kısımlara dair bir telif olup olmadığı ile ilgili herhangi bir bilgi vermemektedir.

Kitabın sadeleştirme işlemini gerçekleştirirken, yazarın vurgularını ve kitabın dilsel özelliklerini muhafaza etmeye çalışarak ifadeleri günümüz okuyucusunun anlayabileceği şekle getirmeye gayret ettik.

Sadeleştirme sırasında gördüğümüz bariz hataları ya da eklemek istediğimiz bilgileri dipnotta gösterdik. Fakat metne müdahalede bulunmamak adına dipnotları oldukça sınırlı tuttuk.

Yazarın kendi dipnotları ile tarafımızca konulan dipnotların karıştırılmaması için bize ait dipnotlara parantez içerisine (sad.) ibaresi koyduk.

[better-ads type=”banner” banner=”8654″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″ lazy-load=””][/better-ads]

Kitabın sonunda yer alan doğru yanlış cetvelinin Latin alfabesinde karşılığı olmadığı için bu cetveli sadeleştirilmiş metne almayı uygun bulmadık. Kitabın içerisindeki tablo ve haritalar da müellife aittir. Kitabın metnini vermeden önce de müellif İbnu’l-Cevâd Efdaleddîn (Tekiner) hakkında biyografik bilgi verdik.

Metnin sadeleştirilmesi ve içerisinden çıkamadığım yerlerin çözümü noktasında bana yol gösteren, beni her zaman ilmi çalışmalar noktasında teşvik edip destekleyen kıymetli hocalarım Prof. Dr. Şaban Öz ve Doç. Dr. Feyza Betül Köse’ye, sadeleştirmemin editörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Cafer Acar Hocama, ayrıca kıymetli kardeşim Arş. Gör. Asım Sarıkaya ile eşim Yeliz Şendur İyidoğan’a şükranlarımı arz ederim.

Mustafa İyidoğan

PDF Kitabımızı ücretsiz yüklemek için yükleme bağlantısından işlem yapabilirsiniz.!

[better-ads type=”banner” banner=”9146″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

[Yükleme bulunamadı.]

Not: dhbtdersleri.com sitemizde teklif hakkı verilmemiş eserler kesinlikle yayınlanmaz. Kul hakkı konusunda sitemiz özen göstermekle birlikte tüm yayınlanan eserler yasal ve telif izni verilmiş eserlerden oluşmaktadır.

Bu konuda yayınlanmasına yasal izin verilmeyen eserler sitemizde kesinlikle yayınlanmaz. Sitemizde bulunan eserleri PDF dosya sunumlarını gönül rahatlığı ile mobil cihazlarınıza indirebilir ve istifade edebilirsiniz.

[better-ads type=”banner” banner=”8655″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″ lazy-load=””][/better-ads]

İbnü’l-Cevâd Efdaleddîn / Muhtasar İslâm Tarihi (Sadeleştiren: Mustafa İyidoğan)

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir