Mehmet Azimli Kitapları Tavsiye

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Okunmasını tavsiye ettiğimiz DHBT sınavında ve derslerimizde yararlanabileceğimiz güzel eserlerden bir tanesi de Prof. Dr. MEHMET AZİMLİ hocamızın İslam Tarihi alanında yapmış olduğu çalışmalar ve eserler sizlerle.

Evet  İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI bölümünde görevli olan hocamızın hayatını anlatmaktan ziyade sizlere hocamızın eserlerini tanıtmak isteriz. 

Mehmet Azim’li hocamıza ait kitapları Ankara Okulu Yayınları tarafından yayınlanmış olup kitaplarını düşük maliyetli olarak sipariş verebilir ve istifade edebilirsiniz.

Bunun yanı sıra DHBT Dersleri sitemizde Mehmet Azim’li hocamıza ait üCretsiz yayınlanan kitapların PDF’si burada paylaşılacaktır.

(Ücretsiz olarak yayınladığımız kitaplar Ankara Okulları Yayın Evi Telif Hakkı Kuralları gereği yayınladığımız PDF’lerin kaldırılmasını talep ettiklerinden dolayı yayınlanan kitaplar kaldırılmış olmakla birlikte sizlere tavsiye niteliğinde bu başlık bırakılmıştır.)

Şimdi hocamızın İslam Tarihi alanında yayınlanmış olan Kitaplarını tanıtımı ve paylaşımına geçelim.

1-Siyeri Farklı Okumak 

Bu kitap , Hz. Peygamber’in hayatını kronolojik olarak anlatmak amacıyla kaleme alınan bir bu kitap değildir. Bu kitap, siyeri akademik seviyede bilenler ve bu konuda belli bir seviyesi olan kimseler için yazılmış olup , siyeri bilinenden farklı bir şekilde okuma ve anlamaya yönelik öneriler sunma amacını güden bir kitaptır.

Hz. Peygamber’in hayatı konusunda, gerek telif gerek tercüme binlerce eseıin olduğu bilinen bir gerçektir. Genelde bir birinin tekrarı olan , mecburen aynı bilgi ve fikirler etrafında dönen eserler enflasyonu mevcuttur.

Böyle bir ortamda Hz. Peygamber’in hayatını kronolojik olarak anlatan bir çalışmaya esasen ihtiyaç da yoktur. Bu görevi yerine getiren yığınla eser bulunmaktadır. Ancak gerek telif gerek tercüme olarak piyasada bulunan bu eserlerdeki Hz. Peygamber’in hayatının gerçeğe uygun olarak ele alındığını söylemek gerçekten zordur.

[better-ads type=”banner” banner=”8654″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

Bu sebepten dolayı kitabımızda Hz. Peygamber’in örnek hayatının aktarılması bağlamında anlatılan kimi abartılı olayların kısa değerlendirmelerinde bulunacağız. Hz. Peygamber’in hayatının anlaşılmasında en büyük engellerden olduğunu düşündüğümüz bu tür bazı olay ve aktarımların tahlilini yapacağız.

Böylece siyer yazarlarının Hz. Peygamber’in hayatı konusundaki çalışmalarına yardımcı olmayı ve onlara bir ufuk açmayı hedefliyoruz.

Kitabımız esasen usul ve kritik yönünden siyerin nasıl incelenebileceği konusunda bir deneme ve teklif sunma çalışmasıdır.

Yaptığımız değerlendirmelerde insan olmamız hasebiyle mutlaka hatalar ve eksiklikler olabilecektir. Bunlar, kitabın yazılış amacı olan insanlığın önderi Hz. Peygamber’i doğru anlama konusundaki arzumuzu ve Hz. Peygamber’e olan sevgimizdeki samimiyetimizi gölgelememelidir.

Mehmet AZİM’Lİ – Siyeri Farklı Okumak Kitabını PDF Ücretsiz İndirmek için alttaki bağlantıya tıklayın ! 

PDF KİTAPLARI YAYIN EVİNİN İSTEĞİ ÜZERİNE SİTEMİZDEN KALDIRILMIŞTIR.

[better-ads type=”banner” banner=”8655″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

2-Cahiliyye’yi Farklı Okumak

Bu Kur’an, (özü itibariyle) önceki peygamberlere gönderilen vahiylerde de mevcuttur.Şuara, 196 İslam, nevzuhur bir din değildir. Müslümanların inancına göre “İslam Hz. Adem’den son nebiye değin gelen peygamberlerin dinidir.

Bütün peygamberler, Allah’ın tek dini olan İslam’ı tebliğ etmişler, ancak getirmiş oldukları bu dini, kendi mensupları tahrif ederek Hıristiyanlık, Yahudilik gibi isimlendirmelerle bozdukları dini yaşamaya devam etmişlerdir. İşte bu sebepten Allah, dini yeniden düzeltsin diye tekrar peygamberler göndermiştir. Hz. Peygamber de bu şekilde gönderilen son elçidir.”

Müslümanlığın inancı bu olmasına rağmen İslam dinini tanıtma amacındaki kitapların çoğundaki anlatım tarzı, hiç de yukarıdaki paragrafta aktardığımız gibi değildir. Buna göre “Hz. Peygamber’in getirdiği sistem, yeni bir dindir ve eskilerin hepsini ortadan kaldırıp yepyeni hükümler vazeden bir inkılaptır. Hz. Peygamber Cahiliyye’yi tamamen yok edip yeniden bir devrim yapmıştır” gibi düşünceler ve anlatımlar oldukça yaygındır.

[better-ads type=”banner” banner=”8654″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

Bu dinin kitabı Kur’an’ı iyi anlamak istiyorsak Cahiliyye dönemini ve o dönemin dilini bilmeliyiz. Çünkü vahyin indiği zemindeki birçok kelime, ifade, kültür, hukuk ve gelenek, iyi veya kötü yönleriyle Kur’an’a yansımıştır. Yani; Kur’an’ın muhatabı müşriklerin o asırdaki inanç, ibadet ve kültürlerini bilmezsek, Kur’an’ı ve tevhidi doğru anlama imkanımız olamaz.

Ayrıca Kur’an’ın ilk muhatap çevresini bildiğimizde siyeri de doğru anlamış oluruz. Çünkü siyer, bu Cahiliyye zemini üzerinde oluştu ve yaşandı. İnsan unsuru (fıtrat) eski ve yeni dönemde aynıdır.

Hz. Peygamber’in ifadesiyle “İnsanlar madenler gibidir. Onların Cahiliyye’de hayırlı olanları, dini anladıkları zaman İslam devrinde de hayırlılarıdır.” Bu anlamda Hz. Peygamber’in “Cahiliyye dönemindeki iyi şeylerin İslam’da da geçerli olduğu” şeklindeki tavsiyeleri meseleyi izah etmektedir.

Mehmet Azimli – Cahiliyye’yi Farklı Okumak Kitabını PDF Ücretsiz İndirmek için alttaki bağlantıya tıklayın ! 

PDF KİTAPLARI YAYIN EVİNİN İSTEĞİ ÜZERİNE SİTEMİZDEN KALDIRILMIŞTIR.

3-Dört Halifeyi Farklı Okumak

Mehmet AZİM’Lİ Hocanın bu eseri dört halife hakkında her biri için ayrı oluşturulmuş eserleri Kapsamaktadır. Bu eserlerden internet ortamında yayınlananlardan sadece iki tanesi elimizdedir.Onlar hakkında bilgi verilecektir.Diğer eserleri eğer yayınlanırsa sayfamıza da eklenip bu yazımız güncellenecektir.

[better-ads type=”banner” banner=”8866″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

c) Dört Halifeliyi Farklı Okumak  – 3 Hz. Osman:Dört Halifeyi Farklı Okumak üst başlıklı serimizin üçüncü kitabını bitirmiş dun.ımdayım. Bu serinin beliti de en zor yazılan kitabı Hz. Osman dönemini anlatan bu kitap oldu dersem mübalağa etmiş olmam.

Bu dönemin bazı bölümlerini anlayabilmek ve girift konulan çözebilmek gerçekten zor ancak gerçeğe ulaşmanın verdiği bilimsel tadı veren yorucu bir süreç idi. Allah’a hamdolsun ki bunu yazmayı da bana nasip etti. Şimdi bu serinin son kitabı olan Hz. Ali dönemini çalışmaya başlayacağım.

Bu süreçte kitaplarımla ilgili olarak “sahabeyi itibarsızlaştırma gayreti içinde olduğum” iddiasıyla, başlığı eleştiri olan muhtevası ise eleştiriden ziyade tahkir, tezyif ve birilerine hedef gösterme mesajları içeren bir yazılar yayınlanmıyor değil.

Kur’an bize yüce peygamberlerimizin yanlışlıkları hakkında bilgiler veriyor. Ama aynı zamanda bu peygamberlerin hayatını aktararak ibret almamızı da salık veriyor. Hatta zaman zaman peygamberlerin bazı tavırlarını örnek almamamızı söylüyor. Bu metodu bize öğreten Kur’an’dır. Yani peygamberlerimizi bu özellikleriyle tanımamız, orıların hayatlarını bu şekilde bilmemiz ve ibretler çıkarmamız gerekiyor.

[better-ads type=”banner” banner=”8654″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

Sahabenin hayatını öğrenirken onların yaptıklan yanlışlardan ibret almayı “onları itibarsızlaştırmak olarak görmek”, Kur’an ve sünnetin bize öğrettiği anlayışa ters olduğundan, bu çalışmamızda da Kur’an’ın bize verdiği ölçüler çerçevesinde; Hz. Peygamber’in ashabının gerçek hayatlarını öğrenmek ve ibret almak üzere bir okuma yapacağız. Uydurma rivayetler çerçevesinde geliştirilen övgücü anlayışa prim vermezken tam tersine düşmanlık temelli anlatımlardan da her zaman yaptığımız gibi uzak duracağız.

Bu anlatımların bir neticesi olarak ortaya çıkan, miskince veya hoşnutsuzlukla okunan, hiçbir anlam da ifade etmeyen sonuçlara itibar etmeyeceğiz. Onların hayatlarını okumaya, anlamaya ve ibret almaya devam edeceğiz.
Selam ile ….. Mehmet AZİMLİ Çorum-2015

PDF KİTAPLARI YAYIN EVİNİN İSTEĞİ ÜZERİNE SİTEMİZDEN KALDIRILMIŞTIR.

d) Dört Halifeliyi Farklı Okumak  – 4 Hz. Ali : 2013 Ramazan ayının 22. günü “program başı 80 bin lira aldığı” söylenen bir vaiz, TV’de Şevahid.ü’n-Nübüvve adlı kitaptan gözyaşlarıyla, ballandıra ballandıra şöyle anlatıyor: Hz. Peygamber, Ümmü Mabed’in yanındayken aldığı abdest suyunun düştüğü topraktan bir çiçek türemiş, bu çiçek yıllar sonra (40 yıl sonra) bir gün aniden kurumuş. Anlamışlar ki o gün Hz. Ali şehit olmuş (!) Hiçbir kimse çıkıp da “Bu çiçek, Hz. Peygamber vefat edince, Hz. Hamza’nın ciğeri deşilirıce, irtidat hareketleri ve fetihler sırasında son din adına çarpışan binlerce sahabi katledilirken, Cemel’de Sıffin’de binlerce sahabi birbirini katlederken niçin üzüntüsünden kurumuyor?” diye sormuyor, soramıyor.

[better-ads type=”banner” banner=”8654″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

Hz. Peygamber’in, “Bunlar, Allah’ın ayetlerinden birer ayettirler. Hiç kimsenin ölümü ve dirimi sebebiyle durumlarını değiştirmezler.” sözü söylenemiyor. Televizyonlara çıkıp birbirleriyle yarışırcasına üretilmiş hurafeleri halka aktaran, üçüncü asırdaki kassaslara rahmet okutturan ve üstelik din adına konuşan vaizlere karşı en yetkili ağızlardan bile ses çıkmıyor. Bu içerikte aktarılan bir din ile yetişen nesiller, gerçekleri duydukları zaman ise çılgınca karşı durmaya, gerçeği söyleyenleri “din düşmanı, sapık” olarak görmeye başlıyor. Bunu hayatımda bizzat yoğun olarak yaşıyorum.

Bu durum şuna benziyor: Yeniçerilere yemek dağıtırken aşçılar, kepçeleri temizleme zahmetinde bulunmayarak, yemek verdikleri yağlı kepçeler ile hoşaf da verirlermiş. Bu sebeple kepçelerdeki bulaşıklarından kaynaklanan yağ sızıntıları, hoşafların üzerinde dalga dalga görünürmüş. Bir gün aşçıbaşı değişmiş ve temizlik açısından gerekli görerek, yemek kepçeleri ile hoşaf kepçelerini birbirinden ayırmış. Tabi ki hoşaflar da artık yağ bulaşıksız ve daha temiz geliyormuş.

[better-ads type=”banner” banner=”8866″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

Ancak yağ bulaşıklı hoşafa alışan yeniçeriler kazan kaldırmış, isyan çıkarmış ve şöyle haykırmışlar: “Hoşafın yağı kesildi. Yağlı hoşaf isterü ük … ” Hiç kimse de çıkıp onlara, “Hoşafta zaten yağ olmaz be kardeşim!” diyememiş. Dört Halifeyi Farklı Okumak adlı serinin son kitabı olan Hz. Ali’yi hazırlarken bazı meslektaşlarım ısrarla bu kitabı yazmamamı istediler ve gerekçe olarak da Hz. Ali’yi tebcil eden bir kesimden tepki alacağımı belirttiler. Ben ise şimdiye kadar yazdıklarımdan dolayı hep kendini Sünni olarak vasıflandıran kesimden tepki aldığımı söyledim.

Çünkü eserlerimi ağırlıklı olarak Sünni kaynaklan temel alarak, bunlara yönelik analitik tenkitler yaparak yazdığımı belirttim. Doğrusu bir İslam tarihçisi meslektaşımdan bana yapılan böyle bir teklif, içimde bir sızı olarak sürekli kalacaktır. Biz ilim insanları da konjonktürü düşünerek gerçeği saklarsak bunun sonucu ne olacaktır? sorusunu hep kendime soruyorum.

[better-ads type=”banner” banner=”8654″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

Bilim insanı olarak gerçekleri saklayarak bir yere varılamayacağına inanıyorum ve bunu her zaman dile getiriyorum. Bunun karşılığı olarak mağduriyetler, iftiralar, hakaretler, reddiye namı diye yazılan aşağılamalar, din dışı ilan edilmeler yaşadım, yaşıyorum. Her insan rahatı, huzuru sever. Elbette beşer olarak ben de severim. Ama gerçeği dile getirmeyi bunlara tercih ederim ve bunu yapmaya devam edeceğim.

[better-ads type=”banner” banner=”9146″ campaign=”none” count=”2″ columns=”1″ orderby=”rand” order=”ASC” align=”center” show-caption=”1″][/better-ads]

PDF KİTAPLARI YAYIN EVİNİN İSTEĞİ ÜZERİNE SİTEMİZDEN KALDIRILMIŞTIR.

Mehmet AZİM’li hocamızın kitap tanıtımını yapmış olmakla birlikte telif hakkına sahip olan ve bizlerle iletişime gecen yetkili kişilerin istekleri üzerine ücretsiz olarak yayınlanan Mehmet Azimli hocamızın kitapları sitemizden kaldırılmıştır.

Mehmet Azimli Kitapları Tavsiye

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir