Kur’an-ı Kerim Tecvid Kitapları Ücretsiz PDF !

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Değerli ziyaretçiler, bu yazımızda Kuran-ı Kerim’in tecvit kaidelerine göre okunması için yazılmış olan eserlerin ücretsiz paylaşımı yapılacaktır.

Bu eserler sayesinde pratik bir şekilde tecvit kitaplarından istifade ederek Kuran-ı Kerimi Tecvitli okuyabilir, bu dosyaları bir yazıcı vasıtası ile çıkararak her yerde kolaylıkla uygulama yapabilirsiniz.

Tecvitin kelime manası güzelleştirmedir. Kur’an-ı güzel okuyana Kur’an-ı güzelleştirdi manasında ”Mucevvid” denir. Terim manası ise: Her harfin, hakkını vererek, zat ve sıfatıyla(kalın, ince vs.) ağızdan doğru bir şekilde çıkmasıdır.

Ücretsiz olarak yayınlanan tecvit kitaplarının bir kısmı PDF ve bir kısmı word dosyası hali şunlardır:

1-Kur’ân-ı Kerîm’i Nasıl Öğretelim ?

Değerler Eğitimi Merkezi tarafından yayınlanan ve Nazif Yılmaz Hocanın eseri olan renkli PDF formatındaki bu dosyayı ilk başa eklemeyi uygun gördük. Daha önce konu başlığımızda direk tecvid kitaplarını paylaşmıştık oysaki ilk etapta buna bir giriş olması bakımından Kur’ân-ı Kerîm’i Nasıl Öğretelim ? sorusuna ve bu konuda ilmi çalışmanın yapılması ve bilincin aşılanması bakımından bu bölümümüzde ilk eser olarak bu güzel eseri yayınlamakla birlikte ön sözden bir bölümü sizlerle paylaşmak isteriz. Duygularımıza da tercüman olan kitaptan bir bölümü sizlerle paylaşıyoruz.

Ülkemizde, Kur’an-ı Kerim öğretiminin nasıl olması gerektiği konusunda yazılı çalışmalar pek yaygın olmayıp daha çok tecrübe aktarımı veya sözlü anlatımlar mevcuttur. Fakat Kur’an öğretenlerin hepsinin iyi bir Kur’an eğitiminden geçmesi, öğretim metotlarını ve tekniklerini uygulamalı olarak görmesi veya sözlü gelenekten öğrenmesi mümkün olmadığından yazılı çalışmaların olmasına ihtiyaç vardır. Yararlandığım kaynaklar arasında yer alan ve son zamanlarda yayınlanan Kur’an tilaveti ve tecvidi ile ilgili kitaplarda, çeşitli makale ve yazılarda bu konuların da işlenmesi memnuni- yet vericidir. Artık, ilahiyat fakültelerinde de Din Eğitimi, Kıraat ve Tefsir alanındaki hocaların işbirliği yaparak lafız ve mânâ öğretiminin nasıl olması gerektiğini içeren “Kur’an-ı Kerim Öğretimi Metotları” adıyla bir ders okutulmalıdır. Çünkü, öğretmenlik ve din görevliliği mesleğini icra eden fakülte mezunlarının mesleki yeterlikler bağlamında bu dersi alması ve yeni neslin anlayışı, kavrayışı ve ihtiyaçları çerçevesinde bir donanıma sahip olması gerekmektedir. Okullarda seçmeli Kur’an-ı Kerim derslerini okutan öğretmenlerimizin, en çok bu alanda mesleki yeterliğe ve gelişime ihtiyaç duydukları da bir gerçektir.

Çok kolay ve pratik olan bu eserin ücretsiz PDF dosyasından, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak rahatlıkla istifade edebilirsiniz.

Yüklemek İçin Tıkla
Kur’ân-ı Kerîm'i Nasıl Öğretelim ?

78,90 KB

2-Kur’ân-ı Kerîm’i Doğru ve Güzel Okuma 

Güncellemelere binaen özellikle DHBT Derslerine hazırlanan genç kardeşlerimizin bu eserden yararlanabilecekleri gibi bir çok atanmış hocalarımızın da e-yaygın öğretiminde kullanabilecekler Nazif YILMAZ , Faruk SALMAN , Hasan ÖZARSLAN , hocalarımız tarafından hazırlanmış ve görsel olarak son derece güzel bir eser olan Kur’ân-ı Kerîm’i Doğru ve Güzel Okuma Kitabını ücretsiz PDF formatında aşağıdaki linkten yükleyerek istifade edebilirsiniz.

Yüklemek İçin Tıkla
Kur’ân-ı Kerîm'i Doğru ve Güzel Okuma

78,79 KB

3-Kur’ân-ı Kerîm Okuma Kâıdeleri

A.CELÂLEDDİN KARAKILIÇ hocamızın hazırlamış olduğu ve yine Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından da birçok yerde kullanılan bu eser çok güzel hazırlanmış olmakla birlikte sizlere tavsiye edeceğimiz eserlerden bir tanesidir.

Sayfa sayısı çok olsa da birçok detay ele alınmış ve özenle hazırlanmış bir eserdir. İlk eser büyük boy olarak geçmekte ve 232 sayfa olmakla birlikte ikinci hazırlanan muhtasar formunda olan tecvid kitabı ise 66 sayfadır. Bu eserleri PFF olarak indirip ücretsiz istifade edebilirsiniz.

Yüklemek İçin Tıkla
Kur’ân–ı Kerîm Okuma Kâıdeleri Tecvid Kitabı

78,86 KB

Yüklemek İçin Tıkla
Kur’ân–ı Kerîm Okuma Kâıdeleri (Küçük Boy) Tecvid Kitabı

78,86 KB

4-Kur’ân-ı Kerîm Okuma Kuralları

Kur’ân – ı Kerîm Okuma Kuralları: Fatih Çollak hocamız tarafından hazırlanmış son derece sade ve basit olan bir eser.

Çok kolay ve pratik olan bu eserin ücretsiz PDF dosyasından, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak rahatlıkla istifade edebilirsiniz.

Yüklemek İçin Tıkla
Kur’ân-ı Kerîm Okuma Kuralları

5-Kur’ân-ı Kerîm’in Tecvidi

ANKARA ÜNIVERSITESI ILAHIYAT FAKÜLTESI YAYINLARI ANKARA tarafından yayınlanmış olup Diyanet İşleri ve Diyanet Vakfın tarafından da yayınları mevcut olan Demirhan Ünlü Hocamız tarafından hazırlanan bu eser, gayet güzel ve ince noktalara değinilmiş, tecvit konusunda detaylı hazırlanan bir kaynaktır.

Kendimizin de zaman zaman istifade ettiği bu eseri kesinlikle tavsiye etmekteyiz. Eserden ücretsiz olarak yararlanmak için aşağıda verilen bağlantıya tıklamanız yeterli olacaktır.

Yüklemek İçin Tıkla
Kur'an-ı Kerimin Tecvidi Demirhan ÜNLÜ

78,96 KB

6-Kendi Kendime Kur’an Öğreniyorum

İlahiyatçı Neçmi Atik hocamız tarafından hazırlanan güzel bir eserdir. Bu eserde geniş izahatlara sade bir biçimde yer vermekle birlikte özellikle DHBT Yazılı ve Mülakat sınavlarında bizlere sorulan sorulara benzer testlerinde kitabın içinde yer alması ve yine bu testlerin çözüm anahtarlarının da detaylı bir şekilde anlatılması son derece verimli olmuştur.

64 Sayfalık Eserden ücretsiz olarak yararlanmak için aşağıda verilen bağlantıya tıklamanız yeterli olacaktır. 

Yüklemek İçin Tıkla
Kendi Kendime Kur'an Öğreniyorum

78,90 KB

7-Elif Ba Kur’an Okuma Giriş

Tecvid Kaidelerinin artık Eli Ba eserlerinde anlatılmaya başlandığı güncel eserlerden olan bu eser yine hocalarımız Nazif YILMAZ Faruk SALMAN Hasan ÖZARSLAN tarafından hazırlanmıştır.Tasarımı ve görsel olarak güzelliğinin yanı sıra Hafızlık Kur’an Kurslarında bu eser okutulmakla birlikte e-yaygın ve internet ortamında ders içerikleri olarak yararlanılabilecek ve görsel olarak ön planda tutulan bu güzel eserde tavsiyelerimizden bir tanesidir.

54 Sayfalık Eserden ücretsiz olarak yararlanmak için aşağıda verilen bağlantıya tıklamanız yeterli olacaktır. 

Yüklemek İçin Tıkla
Elif Ba Kur'an Okuma Giriş

78,79 KB

8-Hilmi Yıldız Hoca Tecvid Takriri 

Şehid Halim Hilmi (1876-1916) hoca efendinin ruhu için vakıf edilen çok güzel bir eserdir.Eser hem görsel olarak hemde içindeki bilgilerin sade güzel ve nokta atışları ile hazırlanması açısından son derece önemlidir.Bizlerinde istifade ettiği bu eserden kesinlikle istiafade etmenizi tavsiye ediyoruz.Tahlil Yayınları tarafından hazırlanan bu esere dair biraz bilgi vermek gerekirse hocamız eserine Allah’a Hamd ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) salat ve selam ettikten sonra İmam Cezeri’nin َالَْأ ْخذ ازِم َ ل ٌ م ْ َت ِ ح ْ ۪ويد َّج بِالـت ُ م ِ ث ٰ ن ا َ ٰ ا ْ ر ُ ِ الْق ِد ّ و َ ـج ُ ْ ي م َ ْ ل ن َ م bu güzel sözü ile giriş yaparak tecvidin önemini iki satırda anlatıyor ve özetliyor. İmam Cezeri  “Tecvide dikkat ederek okumak kesin bir kuraldır; Kur’an’ı tecvidsiz okuyan günahkârdır. ” buyurmaktadır. Son bölümde yazara ait bilgileri okuyabilirsiniz.

40 Sayfalık Eserden ücretsiz olarak yararlanmak için aşağıda verilen bağlantıya tıklamanız yeterli olacaktır. 

Yüklemek İçin Tıkla
Hilmi Yıldız Hoca Tecvid Takriri

78,92 KB

Tecvid Mahrecleri

Not: Değerli kardeşlerimiz yukarıdaki tecvid eserleri internet ortamında ücretsiz yayınlanan ve telif haklarına riayet ederek paylaştığımız nadide eserlerdir.Bu eserleri okuyup tatbik ettiğinizde tecvid konusunda yapamayacağınız bir şey kalmayacak.2024 yılı içerisinde güncelleme yaptığımız bu bölümde ilerleyen dönemlerde ilaveler yapılabilir.Bazı tecvid notları ve karabaş tecvidine dair PDF formatlarında dosyalar elimizde olsa ise de bu dosyaların görüntüleri normal a4 formatında olduğundan ziyade ekleme yapmıyoruz.Tekrardan istiade etmeniz duası ile.

Kur’an-ı Kerim Tecvid Kitapları Ücretsiz PDF !