Yaşayan Dünya Dinleri PDF

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Eseri tanıtmaya geçmeden önce mutlaka kaynak olarak kütüphanenizde olması gereken bir eser olduğunu belirtmekle birlikte fiyat olarak uygun ve detaylı bilgiler içeren bu kitap okunması gereken faydalanılabilecek nadide bir eserdir.

DHBT Dersleri ve diğer dersler adına Yaşayan Dünya Dinleri dersi için kullanılabilecek bu eser çok faydalıdır.

Kitabın ön sözünden bir kaç tanıtım cümlesini sizle paylaşmak istiyoruz. Din, tarih boyu insan hayatında var olmuş, insanın düşüncelerini, tavırlarını, davranışlarını ve diğer insanlara ve çevreye karşı tutumlarını belirlemiştir.

Bu nedenle dini inançları araştırmak ve anlamaya çalışmak, aslında insanı ve insanlık tarihini araştırıp anlamak demektir.

Dinlerin doğru anlaşılıp değerlendirilebilmeleri için onların kendi özgün kaynaklarından hareketle araştırılması oldukça önemlidir.

Dinlere ilişkin özgün kaynakları, ilgili dinlere ait kutsal metinler, diğer ilk elden kaynaklar ve o din mensuplarının dile getirdikleri inançlarla tavır ve davranış kalıpları oluşturur.

Yaşayan Dünya Dinleri PDF

Ancak bu özgün kaynakların incelenmesi sayesinde dinlere ilişkin doğru bir bilgilenme söz konusu olacak, dinlere ve din mensuplarına yönelik ön yargı ve yanlış anlaşılmalar yerini tanıma ve anlamaya bırakacaktır.

Bu durum, farklı hakikat anlayışlarının bilinip anlaşılmasına ve daha sağlıklı zeminlerde tartışılmasına da katkıda bulunacaktır.

Bütün bunlar aslında insanın ve onun oluşturduğu kültürel değerlerin daha iyi tanınmasına yardımcı olacaktır. Zira insanların tavır ve davranışlarını yönlendiren inanç ve düşüncelerin bilinmesi, insanın daha iyi bir şekilde anlaşılıp değerlendirilmesini, onu motive eden duygu ve düşüncelerin anlaşılmasını sağlayacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, kuruluşundan bu yana Anayasa ve yasaların verdiği görevler doğrultusunda din konusunda aydınlatılmış ve doğru bilgiyle donanımlı bir toplum oluşturabilmek için sahip olduğu bütün imkanları sonuna kadar kullanma gayreti içindedir.

Yaşadığımız zaman dilimi, içinde bulunduğumuz şartlar ve mevcut imkanlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde Başkanlığımızın hizmet verdiği hedef kitle ve kullandığı hizmet araçlarında gittikçe artan bir çeşitlilik olduğu görülecektir.

Elbette bu çeşitlilik, hizmet anlayışını da etkilemekte ve geliştirmektedir. Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığı, sadece yurt içinde değil, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da din hizmeti sunmaktadır.

Bu sebeple Başkanlığımız, başta kendi görevlilerimiz olmak üzere gerek yurt içindeki ve gerekse yurt dışındaki vatandaşlarımıza rehberlik etmek amacıyla yaşayan dünya dinlerini, o dinlerin kendi kaynaklarından hareketle tanıtmayı hedeflemektedir.

Kitapta başta İslam, Hıristiyanlık, Yahudilik ve Budizm gibi dinler olmak üzere günümüzde yaygın olan dinsel geleneklerle Maniheizm ve eski Arap dini gibi günümüzde müntesibi kalmamakla birlikte çeşitli Orta Doğu inançlarının anlaşılmasına katkıda bulunan inanç sistemleri konu edilmiştir.

Eserde söz konusu edilen İslam dışı dinler; inanç esasları, ibadet anlayışları ve tarihsel gelişimleri İslam’la kıyaslanmadan ele alınmaktadır. Eserin inceleme alanı ağırlıklı olarak İslam dışındaki dinler olduğundan, İslam dinine ana hatlarıyla yer verilmiş, ayrıntılara girilmemiştir.

Ele alınan konular işlenirken sade bir üslubun kullanılmasına dikkat edilmiştir. Bununla birlikte ele alınan konularda, bilimsel hassasiyete de riayet edilmiştir. Alanlarında uzman kişilerin katkılarıyla hazırlanan bu çalışmada, her araştırmacı kendi uzmanlık alanına yönelik bölümü ya da kısmı kaleme almıştır.

Şüphesiz dinlerin daha iyi ve doğru bilinmesi insanların kendi inanç ve değerlerini daha iyi kavramaları sonucunu da doğuracaktır. Ayrıca farklılıkları öğrenmek, insanların onlara karşı sahip oldukları/ olabilecekleri ön yargıları bir tarafa bırakmalarını sağlayacak ve bu da farklılıklar arasındaki barış ve saygı ortamının gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığının eserlerinden olan Şinasi Gündüz ve yine çok değerli hocalarımızın emekleri olan Mehmet Görmez gibi Yaşayan Dünya Dinleri Kitabını PDF olarak ücretsiz bir şekilde aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

Yüklemek İçin Tıkla
Yaşayan Dünya Dinleri

73,13 KB

Yaşayan Dünya Dinleri PDF

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir