İmam-ı Gazali (K.S) Kitapları PDF İndir !

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Kıymetli okuyucu ve ziyaretçi kardeşlerim yüce dinimizin ilk emirlerinden bir tanesi İKRA – OKU olduğundan bizler de hem yüce kitabımız Kuranı Kerim’i hem de diğer İslam alimlerinin kitaplarını okumaya ve öğrendiklerimizi hayatımıza sirayet etmeye gayret gösteriyoruz.

Bu nedenle ‘her düşünce ve her görüşe yer veren eserler’ serimizi yayınlamaya devam etmekteyiz.

Daha önce yayınladığımız bazı kitapları ‘İtikatı bozuk insanların kitapları sakın okumayın’ diye diyerek alimlerimizi, yazarlarımızı ve düşünürlerimizi toplumdan soyutlamaya çalışan zihniyetten sakınıp, korunmanızı temenni etmekteyiz.

Sizler de takdir edersiniz ki Ehli sünnet anlayışına göre ; ehli kıble tekfir edilemez. Tüm bu açıklamalarımızdan sonra paylaştığımız ve paylaşacağımız kitaplar konusunda ve bu kitapları okuduktan sonra ufkunuzun genişlemesini Allah’tan ümit etmekteyiz.

Kitaplar yazarlarını tanımamız için en güzel yollardan birisi olduğu gibi o yazarın hal hareketlerinin yazdıkları ile örtüşüyor olması da da kişileri tanıma noktasında son derece önemlidir.

İmam-ı Gazali (K.S) Kitapları PDF İndir !

Büyük islam alimlerinden birisi olan Ebû Hâmid al-Gazzalî yani İmam-ı Gazali (K.S) ‘ye nisbet edilen eserlerin tanıtımını ve ücretsiz PDF’leri yayınlayacağız.

Şunu belirtmek isteriz ki bu eserlerden bazılarını bizler de okuyup analizini yaptıktan sonra tavsiyede bulunmaktayız.

Kesinlikle bazı yerlerin imam-ı Gazali (K.S) ye ait olmadığını ve çok sayıda uydurma hadisler , olduğunu buradan belirtmek isteriz.

Aynı zamanda bu hadisler bir çok hadis alimi tarafından da kabul görülmemiştir. Bu belirtmelerimizi yaptıktan sonra Büyük İslam alimi ve Tasavvuf erbabı olan İmam-ı Gazali (k.s)’nin eserlerini tanıtmaya başlayabiliriz.

1-İhyau ‘Ulumi’D-Din : İhya diye bilinen en meşhur ve kapsamlı eser olan bu eser genel itibari ile 4 ciltten oluşmaktadır. Bazı basım evlerinin özet veya farklı ciltte basımları olmakla birlikte geniş kapsamlı bir eserdir.

Kitab dört Rub a [cilde] ayrılmıştır : Birinci rub’: (RUB’U’L – ÎBÂDÂT): kinci rub’ : (RUB’U’L-ÂDÂT): Üçüncü rub« :RUB’U’L-MÜHLÎKÂT): Dördüncü rub’ da: (RUB’U’L-MÜNCİYÂT) ‘tIr.

Dört ciltlik bu eserlerin her ciltti 10 kitabı ihtiva eder. Geniş ve kapsamlı olan bu eser ciltlerin hepsi tek tek yayınlanmıştır. Aşağıdaki bağlantılardan kitapların PDF dosyalarına ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Yüklemek İçin Tıkla
İhyau ‘Ulumi’D-Din 1.Cilt

72,69 KB

Yüklemek İçin Tıkla
İhyau ‘Ulumi’D-Din 2.Cilt

72,67 KB

Yüklemek İçin Tıkla
İhyau ‘Ulumi’D-Din 3.Cilt

72,72 KB

Yüklemek İçin Tıkla
İhyau ‘Ulumi’D-Din 4.Cilt

72,72 KB

2-Tehâfüt-ül Felâsife (Filozofların Tutarsızlığı) : İstanbul yüksek islam enstitüsü öğretim üyesi sayın Dr. BEKİR KARLIĞA tarafından hazırlanmış olan bu eser zamanın tartışmaları ve filozoflarının tutarsızlığını ortaya koymak için imam-ı Gazali’nin önemli eserlerinden birisidir.

Tehâfüt el-Felâsife, şüphesiz ki yalnız Gazzâli’nin değil, aynı zamanda ortaçağların da en dikkate şayan eserlerinden birisidir.

Kendinden sonra gelenlere onun kadar etkili olmuş çok az eser vardır. Kimi araştırıcılara göre o, İslâm dünyasındaki fikri durgunluğun en büyük âmili olmuş,

Aristoteles’çi İslâm felsefe akımı olan Meşşâlliğin ve daha sonra da tüm felsefe hareketinin yıkılmasına neden olmuştur.

Bu hüküm biraz abartmalı olsa da, İslâm dünyasında felsefenin etkinliğini yitirmesinde Gazzâli’nin filozoflara yönelttiği bu ağır eleştirilerin önemli rol oynadığı muhakkaktır.

En azından felsefî düşünceye karşı olanlar her zaman Tehâfüt el-Felâsife’de kendilerine dayanak bulabilmişlerdir. Günümüzde bile felsefeye karşı olanlar, çoğu kerre Gazzâli’nin eleştirilerini tekrarlamaktadırlar.

Ne var ki Aristoteles felsefesinin temel kavramları Rönesans ile birlikte geçerliliğini kaybetmiştir.

Rönesanstan sonraki ilmî ve fikrî gelişmeler müvâcehesinde ve özellikle ondokuz ve yirminci asırlardaki felsefi cereyanlar karşısında artık Tehâfüt el-Felâsife’nin Aristoteles felsefesine yönelik tenkîdlerini, tüm felsefeye teşmil etmek hiçte verimli sonuçlar sağlamaz.

Tehâfüt el-Felâsife’nin İslâm düşünce hayatında bu kadar önemli bir yeri olmasına karşılık -ne yazık ki- bugüne kadar dilimize tam olarak çevrilip yayınlanmamıştır.

Sultan II. Abdülhamid devrinde yapılmış bir tercüme saray yazmaları arasından çıkarılıp umûmi efkâra mal edilememiştir.

Yüklemek İçin Tıkla
Tehâfüt-ül Felâsife (Filozofların Tutarsızlığı)

73,29 KB

3- El iktisad fil itikat : Çok kıymetli hocalarımızdan Dr. Ibrahim Agâh Çubukçu ve Dr. Hüseyin Atay hocalarımızın süzgecinden geçerek Ankara İlahiyat Fakültesi yayınları tarafından yayınlanan bir eserdir, çok eski bir basım olan bu eser Arapça’dır .

Gazzali Kelam ilminde İmam al-Harameyn (Ölm -. H. 478/M. 1085)’ den ve Kadı Ebu Bekr al-Bakıllani (01m. H. 403/M. 1012)’ nin eserlerinden faydalanmıştır .

O, kelâmda E ş’arrnin izinde yürümekle beraber  az da olsa, bazı meselelerde ona muhalefet etmiştir. Zaten Gazzali’ye göre kelâm ilmi kalbi güçlükleri çözmek hususunda, itminan verici değildir.

O faydadan çok zarar görecekleri düşüncesiyle cahil kimselerin kelâm ilmini öğrenmelerini doğru bulmuyordu. Bu amaçla İlcam al-Avamm An İlm al-Kelâm adlı eserini yazdı.

Yüklemek İçin Tıkla
El iktisad Fil İtikat

73,15 KB

4- El Munkızu Min Ad Dalal :Gazzali, “El-munkızu” risalesini de felsefecilerle tâlimiyecilere karşı yazmıştır.Kitabın sonunda bu ciheti açıkça anlatıyor. Gerçi başka bahislere de temas etmiştir, fakat en çok bunlar hakkında mütalâa yürütmüştür.

Felsefecilere dair herkesin az çok fikri vardır. Fakat talimiyeciler kimlerdir? Bunlara îsmailiye, Bâtıniye de denir. Bir takım adları daha vardır. Horasan taraflarınıda “Ehl-i talim” adiyle tanınmışlardır.

Hüseyin Güngör tarafından çevrilmiştir. Bu eser de tıpkı diğer eserler gibi ufkunuzu genişletip düşünmeye sizleri sevk edecektir.

Yüklemek İçin Tıkla
El Munkızu Min Ad Dalal

73,07 KB

5- Ey Ogul : Fazlaca hacimli durmasa da içerik babından okunmasını tavsiye ettiğim eserlerden birisidir.

Ey Oğul bu eseri imam gazali genel itibari ile faydasız ilim ve amelden uzak durulmasını izah ederken bazı kavramlara açıklama getirerek bazı hikayeler ve öğütler biçiminde ele almıştır.

Kitabın girizgahının başından bir kısmını buraya ekleyerek ne demek istediğimi daha güzel anlayacaksınız.

Ey okuyucu ! Bilmiş ol ki Şeyh, imam Zeyn’üddin, Hüccet’ül İslâm , Ebü Hâmid, b. Muhammed el-Gazzalî’- nin (Allah Ruhunu takdis etsin) eski talebelerinden biri, yıIllarca onun hizmetine devam etmiş ve ondan okuyarak ilimleri en ince noktalarına kadar öğrenmiş ve ruhi faziletlerini geliştirerek kemâle erdirmiştir.

Günün birinde bu eski talebe kendi kendine düşünürken aklına şu fikir geldi ve dedi ki: «Şimdiye kadar çeşitli ilimler okudum, ömrümün baharını bunlar öğrenmek ve toplamakla harcadım.

Şimdi bu bilgilerden hangilerinin yarın ahirette bana fayda temin edeceğini ve kabrimde yardımcı olacağını bilmem lâzım kî, lüzumsuz olanlar terk edeyim.

Yüklemek İçin Tıkla
Ey Ogul

72,97 KB

Nitekim Resûlullah Sallallahü aleyhi ve sellem şöyle niyaz etmişti: «Allahım faydasız ilimden sana sığınırım». bizlerde giriş cümlesinin bu son sözüne amin diyor ve burada bırakıyoruz devamı kitabımızda , keyifli okumalar. Rabbim ilmimizi bereketli kılsın.

6- Iki Madnun : İzmir ilahiyat vakfı fakültesi tarafından yayınlanan bu eser D. Sabit ÜNAL tarafından çevrilmiştir. Eserin yine tanıtımı uzundur.

O yüzden bizler burada kısa bir içerik bilgilendirmesi yapıp diğer eserleri tanıtmaya devam edeceğiz.Bu risale dört kısım mesele üzerine tertip edilmiştir :

1 -Rubübiyyeti (ilahi terbiyeyi) bilmek,
2 -Melekleri bilmek,
3 -Mucizelerin hakikatlarını anlamak,
4 -Ölüm ötesi halleri bilmek ve Dünyadan Ukbaya göçmek. şeklindedir.

Bu bölümlerin her birisi içersin de çeşitli kavramlarla açıklanmıştır. Allah bizleri sevdiği ve razı olduğu şeylere muvaffak kılsın. Çünkü O, hiç şüphesiz muvaffak edenlerin ve yardımcıların en hayırlısıdır. En son dönuş ve oluş O’nadır.

Yüklemek İçin Tıkla
İki Madnun

72,99 KB

6- İtikad da Orta Yol (al-İktişad-fi’l itikad): İtikadi meseleler ve mutezileye uyarı olarak hazırlanmış temel ehli sünnet prensiblerini anlatmaya çalışılan bu eser dört bölümden oluşmaktadır.

Kitabın ön sözünü fazla bir şekilde uzun tutmak istememekle birlikte kitabın bölüm ve kısımları da genel itibari ile ilmin dinimizdeki önemi , Kelam ilminin herkesin kafasına göre yorumlayacağı değil daha çok ilim ehli sınıfının değerlendireceği bir ilim olması , Farzı ayın ve Farzı kifaye ve yine dördüncü bölümde de bu ilimlerin tafsilatlarına yer verilmiştir.

Anlayacağınız bir itikat kitabında bulunması gerekenleri imam-ı gazali (k.s) bu eserinde yer vermiş olmakla birlikte Ehli Sünnet’in temel prensiplerini kavramlar ile birlikte izah etmiştir.

Bu açıklamalar ile kitabı indirerek daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz.

Malum daha aktaracağımız kitaplar olmakla birlikte konu uzun uzadıya devam edecek belki de giriş cümleleri ve kitap tanıtımları sizleri sıkabilir diye düşünebilirsiniz veya da hocam kitap isimlerini ve PDF dosyalarının linklerini verin indirelim biz okuyalım da diyebilirsiniz.

Ama bizler bu eserleri tanıtmadan paylaşım yapmayacağız. Bir iki cümle ile geçiştirilecek tarzda eserler olmadığı için açıklamalarımız biraz uzun sürebilir.

Yüklemek İçin Tıkla
İtikad da Orta Yol (al-İktişad-fi'l itikad)

73,07 KB

7- Kimya-i Saadet : Bu kitab da ibâdât ve Muamelât kısımların da imâmın kendi lctihadları da bulunmaktadır.

Bu yüzden muhterem okuyucularımız, bu hususlarda Hanefi mezhebine uymayan bazı mes’eleler görürse -ki görecektir- yanlıştır hükmüne kapılmayıp içtihad olduğunu, bir müçtehidin âyet i kerimelerden, hadis i şeriflerden ve icmâ-l ümmetten çıkardığı hükümler olduğunu düşünmelidirler.

Dinimizin dört salam delilinden dördüncüsünün (kıyâs fukahâ) olduğunu herkes bilir. Ve yine herkes bilir ki. içtihad da yanılana bir. doğruyu bulana iki veya on sevab vardır.

Kitabın tamamını tercüme ettiğimiz için,Içtihadla alâkal kısımlar da tercüme ettik. Dikkat Duyurulması için bir kaçına dip notu da ilâve ettik.

Tercüme esnasında, mümkün mertebe, kitabın metnine, Gazâll’nin üslûbuna bağlı kaldık. Bu tercümeyi 1958 yılında Tahran’da Merkez Kütüphânesinin bastırdığı nüshasından yaptık.

Ancak anlaşılmayan bir yer olduysa Hindistan baskısı ikinci bir nüshaya müracaat ettik. İnşâallahü Teâlâ , imamın muradına uygun tercüme olmuştur.

Bu eser ile ilgili bu ön sözü yazmak daha tutarlı ki farklı düşünce ve algılar oluşmasın.

Eşariliği benimseyen imam Gazali’nin Hanifi mezhebine göre farklı ictihadları bulunmaktadır.

Yüklemek İçin Tıkla
Kimya-i Saadet

72,63 KB

8-Mişkatül Envar: «Allah göklerin ve yerin nurudur» (Nûr Sûresi: 35), «Allah’ın nur ve zulmetten yetmiş bin perdesi vardır; eğer onları kaldırsa yüzünün nûr ve azameti onu idrâk edenin gözünü yakar.» gibi âyet ve hadîslerin zahirlerinin işaret ettiği gerçekleri, o nurun, mikâta (fanusa), zücaeeye (cama), misbaha (lâmbaya), zeyte (yaa), ve eşcere (ağaca) teşbihinin mânasın sordun.

Ama bu sualinle öyle güç bir noktaya dokundun ki insanların gözleri onun yüksekliklerine erişemez, öyle kapalı bir kapıyı çaldın ki râsih âlimlerden başkasına açılmaz.

Evet bu giriş kısmının alıntısı ile maddi alemden çok manevi aleme işaret eden bazı konulara bu eserde değinilmişti.

Yüklemek İçin Tıkla
Mişkatül Envar

73,06 KB

9- Kalplerin Keşfi (Mukaşefetü’l Kulüp ): İhya isimli eserden sonra ve hatta önce en çok ismini duyduğunuz eserlerden bir tanesi de yine imam Gazali’nin herkes tarafından en çok bilinen bu güzel eseridir.

İmâm-ı Gazâli Hazretlerinin bu eseri, mevzuu itibariyle tasavvufî ve ahlâkî bir eserdir. Eşsiz bir vaaz, nasihat, öğüt ve irşat kitabıdır.

Kalbleri hassas bir İslâmi hayata sevk etmeyi, oraya İslâmî yaşayışı yerleştirmeyi hedefler. Büyük bir ehemmiyeti haizdir. İçerisinde tam 111 müstakil bölüm (konu) yer almaktadır.

Yüklemek İçin Tıkla
Kalplerin Keşfi

82,70 KB

Not: Tavsiye ettiğimiz bu kitapların tümü internet ortamında yararlanılabilen eserlerdendir. Paylaşım hususunda telif haklarına riayet edip helal – haram noktasında hassas davranmaktayız ve herhangi bir ticari amaç gütmemekteyiz.

Yayınlarımıza dair Telif Haklarına izin vermeyenler Lütfen İLETİŞİM bölümümüzden bizlere bilgilendirmede bulunsunlar.

Eserlerin PDF formatları eklenmeye devam etmektedir. Hazırlıklarımız tamamlandığında, gelen yeni bildirim ile eserlerin tamamına ulaşabilirsiniz. Mobil cihazınıza gelen her yeni bildirimde sitemizde yapılan bir ekleme- düzeltme ve benzeri çalışmaların yapıldığını hatırlatırız…

Hayırlı duanızı esirgemeyin.

İmam-ı Gazali (K.S) Kitapları PDF İndir !

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

15 Yorum

 1. Müthiş bir hizmet Allah Razı olması n

  Cevapla
 2. Azerbaycandan selamlar. Kalplerin keşfi kitabını da indirmek istedim lakin 404 not forbidden yazılıyor. Düzeltirseniz sevinirim. Teşekkürler

  Cevapla
 3. imam gazali ölüm ve ötesi kitabını pdf yüklemenizi rica ediyorum.

  Cevapla
  • Yönetici 12 Eylül 2023, 19:34

   Site Güncellemelerinden Sonra Yeni ve Daha Güzel Bir şekilde PDF ilaveleri yapılacak kardeşim.Yorumunuz not alındı.

   Cevapla
 4. Burdan indirmek helal olur mu? Çevirenin kul hakkına girer mi?

  Cevapla
  • Yönetici 24 Nisan 2021, 00:35

   girmez indirebilir yararlanabilirsiniz.

   Cevapla
   • Hayırlı iş yapıyorsunuz ama çevirenin kul hakkına girmez diyerek kesin bir yargıya varmak sıkıntılı gibi, çünkü çevirenin emeği var bu işte.

    Cevapla
    • Yönetici 8 Kasım 2021, 01:58

     emeğini bu zamana kadar almıştır.ceviren para için cevirdi ise bilemem biz ilim ögrenilsin diye paylaştık ve tekif hakkı elinde olan itiraz edenler olduğu zaman değerlendirmemizi yaparız.Malum bir yazar sitemizde eserlerininin paylaşılmamasını yayın evinin isteği ve sözleşme metnine binaen bize bildirdiğinde ilgili işlemi yaptık.dua ve selam ile güzel kardeşim.

 5. Ne güzel iş yapıyorsunuz, helal olsun…

 6. Yönetici 31 Aralık 2020, 20:13

  bakıcam kardeşim.

  Cevapla