Tefsir Testleri 1.Deneme Sınavı

Tefsir ve Tefsir Usulü 1.Deneme

Test Sınavı

Değerli arkadaşlar Dhbt Dersleri sitesi olarak DHBT II.(Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi Sınavı İkinci Bölüm DHBT 2) bölümünde sorumlu tutulduğumuz Tefsir dersi ile ilgili on beş adet online çözebileceğiniz deneme sınavı sizlerin istifadenize sunuyoruz.Değerli hocalarım testlerimiz DHBT 2 de çıkabilecek soru tarzlarıdır.

Aynı zamanda buradaki soruları çözmeniz sizlere ilahiyat sınavlarında ve ösym nin yaptığı öğretmenlik sınavlarında da çıkabilir.

Malum yararlandığımız kaynaklar İlahiyat Fakültelerinin ve Diyanet İşlerinin yazılı eserlerindeki kaynaklardan istifade edilmiştir.

Daha fazla sözlerimizi uzatmadan ilk deneme testimizi online olarak çözmeye başlayabilirsiniz.

1. Bilimsel verilerden yararlanarak tefsirde bir ekol oluşturmuş müfessir aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır. Hap Bilgi : Mısırlı âlim Tantavi Cevherî yazdığı tefsirle modern bilimsel verileri kullanmış ve adına “Bilimsel Tefsir” denilen ekolün en büyük temsilcisi olarak kabul edilmiştir.

2. Regis Blachere, Kur’ân hakkında “Hatta Arapça bilmeyen bir Avrupalı bazı sûrelerin okunmasından etkilenmektedir. Muhammed’in kinle körelmemiş çağdaşlarının Kur’ân’dan nasıl etkilenmiş olduklarını varın siz hesap edin” sözünü Kur’ân’ın hangi yönü için söylemiştir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır. Üslup dilde ağaçlar arasındaki yol, fen, yön, yaklaşım, kibirlilik hali ve aslan boynu gibi anlamlara geldiği gibi konuşanın sözündeki tarzı anlamında da kullanılır.Kur’ân’ın üslubu denildiğinde ise mesajlarını, hükümlerini, tespitlerini, öykülerini vs. anlatırken izlediği anlatım tarzı, ifâdey-i merâm yöntemi anlaşılır.

3. Nezâire göre Kur’an kelimesi aşağıdakilerden hangisi anlamı dışındadır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır. Hap bilgi : Aynı anlama geldiği hâlde farklı kelimelerle ifade edilen nezâire,kitap, furkan, zikir, rahmet, şifa kelimeleri, geçtiği bu ayetlerde Kur’an-ı Kerim’le eş anlamlıdır.

4. Herhangi bir konuyla ilgili müracaat edildiğinde insanların görüş beyan etme veya fikir alış-verişinde bulunmaları aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.

5. Kur’an’daki yer, zaman, kişi veya eşya isimlerinin açıkça zikredilmeksizin üstü kapalı ifade edilmesine ne denir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır. Hap bilgi :Dikkat edin arkadaşlar Müteşâbih ile karıştırmayın ben acele ettim karıştırdım.Aradaki farkı da siz bulun 😉

6. Aşağıdakilerden hangisi fitne kavramının Kur’an’daki kullanımları arasında yer alı?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.

7. Müsteşrikler Kur’ân kelimesinin kökünün hangi dillerden geldiğini iddia etmektedirler ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

8. Rivayet tefsirlerinin ilk ve ön önemlisi hangisidir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır. Hap bilgi: Rivayet tefsirleri arasında Muhammed b. Cerir et-Taberî’nin “Câmiu’l-Beyân an Te’vîl-i Âyi’l- Kur’an” adlı eseri ilk tefsir rivayetlerini nakletmesi bakımından önemli bir yere sahiptir.

9. Kur’an’ın indiği döneme ışık tutarak ayetlerin iniş sebehlerinin öğrenilmesine hangi ilim katkıda bulunur ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.

10. “Bir kullanımda sözlük anlamına uygun olarak bütün fertleri istisnasız bir şekilde kapsayan lafız” tanımı aşağıdaki terimlerden hangisini karşılar ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.

11. Cehennem ve cennette görevli melekler Mülk suresinde hangi kelimeyle ifade edilmiştir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.

12. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlış bir tanımdır ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Hap bilgi :Bir sözü bir dilden başka bir dile çevirmeye tercüme denir.

13. Aşağıdaki surelerden hangisi bugünkü kullandığımız Mushaf sırasına göre ilk suredir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.

14. Kur’an’ın nazil olduğu ortamda dini inanışlardan aşağıdakilerden hangisi yoktur ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.

15. Aşağıdakilerden hangisi “Vahiy” kelimesinin anlamlarından biri değildir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Hap bilgi :Vahy, v-h-y ( وحى ) kelimesinin mastarı olup sözlükte, gizli ve süratli bir şekilde bildirmek, seslenmek, gizli konuşmak, fısıldamak, emretmek, telkîn etmek, ilham etmek, işâret etmek, yazı yazmak, bir şeyi başkasına intikal ettirmek, elçi göndermek ve içgüdü gibi anlamlara gelmektedir. Vahyin terim olarak tanımı ise şöyledir: “Yüce Allah’ın insanlara ulaştırılmasını istediği mesajlarını peygamberlerine, alışılmışın dışında gizli bir yolla süratli bir şekilde bildirmesidir”.

Değerli arkadaşlar DHBT 2 için ilk on beş adet Tefsir ve Tefsir Usulüne dair soruları online olarak cözdü iseniz ne mutlu gözümüzden kaçırdığımız veya fark edemediğimiz hata ve sorunlar varsa lütfen bize bildirin.

Bir Allah razı olsun lafını esirgemeyin.DHBT ONLİNE TEST sistemimize soru eklemeleri devam etmektedir.

Ücretsiz olarak yararlanmayı unutmayın ve aynı zamanda bizi takip edin.

DHBT sınavı için bilgileri sitemize aktarmaya devam edeceğiz.İnşallah.Tüm imam hatip ,kuran kursu öğreticisi ve diğer Diyanet -ilahiyat hakkında bilgilerde sitemizde olacak.

En güncel DHBT Bilgileri Cep Telefonunuza gelmesi icin abone olun.