2016 DHBT Çıkmış Soru ve Cevapları !

2016 Yılında yapılan DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ Sınavı Çıkmış Soruları

Bu sayfamız da 2016 yılında yapılan DHBT sınavındaki sorular ve cevapları yayınlanmıştır.

Dhbt dersleri ve dhbt sınavı sitemizde 2014 yılında  yapılmış olan yeterlilik sınav sorularını online olarak sitemizde çözebilirsiniz. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi’nde başarı sağlayabilirsiniz.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi (Dhbt Sınavı) Testi 2014 yılında soru ve sistem değişikliği meydana gelmiş olup Diyanet Yeterlik Sınavı ismi Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (Dhbt) ismini almıştır.Geçmiş sorular ile yeni sorular arasında oldukça fark vardır.Büyük ihtimalle diğer sınavlarda aynı sorular çıkmayacaktır.

Aynı zamanda 2016 Dhbt Sınavı soru ve cevapları pdf şeklinde de sitemize yüklenmiştir. 2016 yılında çıkmış olan dhbt sınav soruları ve cevaplarını dilerseniz bilgisayarınıza ve mobil cihazınıza da yükleyebilir ve istifade edebilirsiniz.

2016 Diyanet Yeterlilik Sınav Soru ve Cevaplarını indirmek için Dhbt dersleri sitemizin Dökümanlar bölümünden ücretsiz olarak pdf şeklinde yükleyebilirsiniz.

Not: Diğer sınavlarda soruların tamamı verilmekte idi . Sistem değişikliği nedeni ile soruların yüzde onu ( % 10 ) yayınlanmıştır. Ösym sitesi tarafından yayınlanan sorular. Orta Öğretim – Ön Lisans- Lisans Şeklinedir . !

1-Kur’an-ı Kerim’de oğluna yönelik olarak; “Yavrucuğum! Yaptığın iş (iyilik ve kötülük) bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de Allah onu senin karşına getirir. …Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.” (31:16-18) şeklinde öğütlerine yer verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

Cevap: D şıkkıdır.Not:2016 yılında yapılmış olan dhbt sınavında ortak bölüm olan (DHBT 1) bölümündeki 6.sorudur.

2-Hz. Muhammed bir hadisinde, ahirette kahraman desinler diye savaşanların, cömert desinler diye infak edenlerin, âlim desinler diye ilim öğrenen ve öğretenlerin, güzel okuyor desinler diye Kur’an okuyanların yüzüstü cehenneme atılacaklarını bildirmiştir. Hz. Muhammed bu sözüyle aşağıdaki davranışlardan hangisini kınamaktadır ?

Correct! Wrong!

Cevap: C şıkkıdır.Not:2016 yılında yapılmış olan dhbt sınavında ortak bölüm olan (DHBT 1) bölümündeki 16.sorudur.

3-İslam hukukunda bazı yanlış davranışların yapılması durumunda kefaret olarak bir kaç alternatif sunulmuştur. Buna göre; I. yapılan yemini bozma, II. kazayla bir insanı öldürme, III. zıhâr yemini yapma, IV. ramazan orucunu bilerek bozma davranışlarının hangilerinde kefaret olarak öncelikle köle azat edilmesi; buna imkân yoksa iki ay aralıksız oruç tutulması emredilmiştir ?

Correct! Wrong!

Cevap: E şıkkıdır.Not:2016 yılında yapılmış olan dhbt sınavında DHBT ORTA ÖĞRETİM (DHBT 2) bölümündeki 2.sorudur.

4-Kur’an-ı Kerim’de, birden çok anlama gelebildiği için bunlardan hangisinin kastedildiği tam olarak anlaşılamayan bazı kelimeler vardır. Bu kelimeler, Yüce Allah veya Hz. Muhammed tarafından bir açıklama yapıldığında anlaşılabilir hâle gelir. Örneğin ayetlerde pek çok anlamda kullanılabilen ‘salat’ kelimesinin, “Salatı benden gördüğünüz gibi kılınız.” hadisiyle birlikte belirli şart ve rükunları olan bir ibadet anlamına geldiği anlaşılmış ve buradaki belirsizlik ortadan kalkmıştır. Bu parçada bahsedilen konu aşağıdaki Kur’an ilimlerinden hangisiyle ilgilidir ?

Correct! Wrong!

Cevap: B şıkkıdır.Not:2016 yılında yapılmış olan dhbt sınavında DHBT ORTA ÖĞRETİM (DHBT 2) bölümündeki 10.sorudur.

5-Bazı ayetlerde insanın ilahi emirleri yerine getirme gücüne sahip kılındığına ve bunu gerçekleştirmek için gücünü sarfetmesi gerektiğine değinilmiş, bazılarında ise onun her işi yapma, özellikle de beşeri sınırları aşan fiilleri icra etme gücünün bulunmadığına işaret edilmiştir. Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisine dikkat çekilmiştir ?

Correct! Wrong!

Cevap: A şıkkıdır.Not:2016 yılında yapılmış olan dhbt sınavında DHBT ÖN LİSANS (DHBT 2) bölümündeki 14.sorudur.

6-İslam’da, insandaki korku duyma ve ümit besleme hâlinin dengede tutulmasına önem verilmiştir. Bu nedenle bir din görevlisi cemaate hitap ederken, cemaati ne sadece dinin iyi, doğru, güzel ve faziletli kabul ettiği şeylere özendirip teşvik etmeli, ne de dinin kötü, yanlış ve günah olarak nitelendirdiği söz ve davranışlardan sakındırmakla yetinmelidir. Aksine ikisi arasında bir denge gözetmelidir. Parçada anlatılan bu durum, İslam geleneğinde aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisiyle ifade edilmiştir ?

Correct! Wrong!

Cevap: A şıkkıdır.Not:2016 yılında yapılmış olan dhbt sınavında DHBT ÖN LİSANS (DHBT 2) bölümündeki 20.sorudur.

7-Kerem, Buhari’nin el-Camiu’s-Sahih isimli eserini baştan sona okumaya başlamıştı. Hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek istediği hadisler için ise şerhlerine müracaat ediyordu. Aşağıdakilerden hangisinin Kerem’in müracaat ettiği eserler arasında yer alması beklenmez ?

Correct! Wrong!

Cevap: B şıkkıdır.Not:2016 yılında yapılmış olan dhbt sınavında DHBT LİSANS (DHBT 2) bölümündeki 6.sorudur.

8-Emevi hanedanından;  Fedek arazisini ehlibeyte iade eden,  mevaliye yönelik haksız uygulamalara son veren,  toplumsal barışı yeniden tesis eden yönetici aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

Cevap: C şıkkıdır.Not:2016 yılında yapılmış olan dhbt sınavında DHBT LİSANS (DHBT 2) bölümündeki 9.sorudur.

En güncel DHBT Bilgileri Cep Telefonunuza gelmesi icin abone olun.