2014 DHBT Çıkmış Soru ve Cevapları !

2014 Yılında yapılan DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ Sınavı Çıkmış Soruları

Bu sayfamız da 2014 yılında yapılan DHBT sınavındaki sorular ve cevapları yayınlanmıştır.

Dhbt dersleri ve dhbt sınavı sitemizde 2014 yılında  yapılmış olan yeterlilik sınav sorularını online olarak sitemizde çözebilirsiniz. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi’nde başarı sağlayabilirsiniz.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi (Dhbt Sınavı) Testi 2014 yılında soru ve sistem değişikliği meydana gelmiş olup Diyanet Yeterlik Sınavı ismi Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (Dhbt) ismini almıştır.

Geçmiş sorular ile yeni sorular arasında oldukça fark vardır.Büyük ihtimalle diğer sınavlarda aynı sorular çıkmayacaktır.

Aynı zamanda 2014 Dhbt Sınavı soru ve cevapları pdf şeklinde de sitemize yüklenmiştir. 

2014 yılında çıkmış olan dhbt sınav soruları ve cevaplarını dilerseniz bilgisayarınıza ve mobil cihazınıza da yükleyebilir ve istifade edebilirsiniz.

2014 Diyanet Yeterlilik Sınav Soru ve Cevaplarını indirmek için Dhbt dersleri sitemizin Dökümanlar bölümünden ücretsiz olarak pdf şeklinde yükleyebilirsiniz.

1-Dinen veya hukuken meşru sayılan mazeret anlamına gelen özür teriminin fıkıhta en yaygın kullanıldığı konuların başında abdest gelir. Fıkıhta zorluğun giderilmesi ilkesinden hareketle özür sahibi kişilerin ibadetlerini yerine getirebilmelerini kolaylaştırmak için özel hükümler konulmuş, normalde abdesti bozulmuş sayılması gereken bir kişinin abdestli olduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle farz bir namaz vakti süresince devam eden, bundan sonra da her namaz vaktinde en az bir defa meydana gelen ve abdesti bozan bedeni rahatsızlıklar özür kapsamında değerlendirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu türden bir özür durumu değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap: B şıkkıdır.Not:2014 yılında yapılmış olan dhbt sınavında ortak bölüm olan (DHBT 1) bölümündeki 4.sorudur.

2-Farklı materyaller üzerinde kayıtlı bulunan Kur’an ayetlerinin Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde derlenip Mushaf hâline getirilmesi ve bu Mushaf’ın Hz. Osman Dönemi’nde çoğaltılması, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir ?

Correct! Wrong!

Cevap: A şıkkıdır.Not:2014 yılında yapılmış olan dhbt sınavında ortak bölüm olan (DHBT 1) bölümündeki 9.sorudur.

3-Ahmet hoca öğrencilerine bir tecvit konusunu anlatmış, sonra da yukarıdaki ayet üzerinden uygulama yaptırmıştır. Ahmet hoca öğrencilerine aşağıdakilerden hangisini anlatmıştır ?

Correct! Wrong!

Cevap: C şıkkıdır.Not:2014 yılında yapılmış olan dhbt sınavında ortak bölüm olan (DHBT 1) bölümündeki 11.sorudur.

4-İslam ahlak düşüncesinde insan; beden ve ruh arasındaki mücadeleye sıkışmış bir varlık olarak görülmüştür. Bu; aslında, insanın ahlaki mükemmelliğe ulaşmasını ve Allah’a yakınlaşmasını önleyen bedenî ve dünyevi tutkuların bağımlılığından kurtulması anlamında bir özgürlük mücadelesidir. Kuşeyrî’nin, hürriyeti Allah’a kayıtsız şartsız tam kulluk olarak tanımlaması temelde bununla ilişkilidir. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ?

Correct! Wrong!

Cevap: A şıkkıdır.Not:2014 yılında yapılmış olan dhbt sınavında ortak bölüm olan (DHBT 1) bölümündeki 19.sorudur.

5-Aşağıdakilerden hangisi Mekki surelerin genel özellikleri arasında yer almaz ?

Correct! Wrong!

Cevap: A şıkkıdır.Not:2014 yılında yapılmış olan DHBT-Ortaöğretim (DHBT 2) bölümündeki 1.sorudur.

6-Hz. Peygamber, her sefer dönüşünde önce mescide girip iki rekât namaz kılar, ardından da sefere katılmayanların mazeretlerini dinlerdi. Yine bir sefer dönüşü bunu tekrarladı. Gazveye katılmayan seksen kadar kişi Mescid-i Nebevi’ye gelerek katılamama gerekçelerini anlattılar. Ancak Ensar’dan Kab b. Malik, Mürare b. Rebi ve Hilal b. Ümeyye herhangi bir mazeret olmaksızın sefere katılmadıklarını belirttiler. Hz. Peygamber bu üç sahabiye toplumdan tecrit cezası verdi ve en yakınları dâhil hiçbir Müslümanın onlarla konuşmamasını emretti. Elli gün süren bu tecrit sonunda bu üç sahabinin affedildiklerini bildiren ayet nazil oldu ve tecrit cezaları kaldırıldı. Bu parçada anlatılan olay aşağıdakilerin hangisinden sonra yaşanmıştır ?

Correct! Wrong!

Cevap: A şıkkıdır.Not:2014 yılında yapılmış olan DHBT-Ortaöğretim (DHBT 2) bölümündeki 14.sorudur.

7-Hadisin son ravisi ile Hz. Peygamber arasındaki ravi sayısının az olması önemlidir. Çünkü sayı arttıkça hata ihtimali de artar. Bu yüzden muhaddisler, aynı metnin birkaç isnadından ilk kaynağa, diğerlerine oranla daha az ravi ile ulaşanını tercih etmişlerdir. Bu isnad türü aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

Cevap: A şıkkıdır.Not:2014 yılında yapılmış olan dhbt sınavında DHBT ÖN LİSANS (DHBT 2) bölümündeki 8.sorudur.

8-Bir din görevlisinin misyonu sadece kendisiyle sınırlı değildir. Toplum nazarında o, hem bağlı bulunduğu Diyanet İşleri Başkanlığı hem de İslam adına hareket ediyor kabul edilir. Bu yüzden ona yönelik en küçük bir eleştirinin, onu aşan geniş bir etki alanına sahip olduğunu unutmamak gerekir. Bu parçada din görevlisinin hangi yönüne dikkat çekilmektedir ?

Correct! Wrong!

Cevap: B şıkkıdır.Not:2014 yılında yapılmış olan dhbt sınavında DHBT ÖN LİSANS (DHBT 2) bölümündeki 19.sorudur.

9-Eşari’nin Mutezile’den ayrılması, hocası Cübbai ile yaşadığı üç kardeş tartışmasına dayanır. Eşari, hocasına biri mümin, diğeri kâfir, üçüncüsü de henüz çocukken ölen üç kardeşin durumunu sorar. Hocası; birincisinin cennete, ikincisinin cehenneme gideceğini, üçüncüsünün ise cezadan kurtulmakla birlikte cennete de gidemeyeceğini söyler. Bunun üzerine Eşari, henüz çocuk yaşta ölen üçüncü kardeşin, “Rabbim! Keşke beni yaşatsaydın da ben de mümin ve itaatkâr olup cennete girebilseydim.” şeklinde itiraz edebileceğini söyler. Hocası, “Allah onun için en uygun seçeneği tercih etmiştir. Zira daha fazla yaşasaydı asi olup cehenneme girecekti.” diye karşılık verir. Eşari cevaben kâfir olan ikinci kardeşin, “Rabbim! Beni de çocuk yaşta öldürseydin de kâfir olup cehenneme girmeseydim.” diyebileceğini belirtir. Hocası bu itiraza karşılık veremez. Bu tartışma aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir ?

Correct! Wrong!

Cevap: B şıkkıdır.Not:2014 yılında yapılmış olan dhbt sınavında DHBT LİSANS (DHBT 2) bölümündeki 12.sorudur.

10-Yahudilerin  yeni yıl bayramı olarak kutladıkları,  bir yıl boyunca işledikleri günahlar için af diledikleri,  iki gün batımı arasında yaklaşık yirmi beş saat oruç tuttukları kutsal gün aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

Cevap: A şıkkıdır.Not:2014 yılında yapılmış olan dhbt sınavında DHBT LİSANS (DHBT 2) bölümündeki 16.sorudur.

Not: Diğer sınavlarda soruların tamamı verilmekte idi. Sistem değişikliği nedeni ile soruların yüzde onu ( % 10 ) yayınlanmıştır. Ösym sitesi tarafından yayınlanan sorular. Orta Öğretim – Ön Lisans- Lisans Şeklinedir . !

En güncel DHBT Bilgileri Cep Telefonunuza gelmesi icin abone olun.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.