Diyanet 2019 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Alımı ✅

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

2019 yılına ait Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımına ilişkin Birinci Alım Duyurusu Yayınlanmıştır.

Detayları aşağıda verilmiştir.Tüm sınava girecek olan adaylarımıza başarılar dileriz.

(Lütfen Yorumlara Sınav Ne Zaman diye yazmayın biraz okuyun.)

Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız taşra teşkilatındaki sözleşmeli pozisyonlara; 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyım alınacaktır.

 2019 Alim

Alıma ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlamış olduğu PDF ‘yi de yükleyebilirsiniz.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

   1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,
   2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
   3. Unvan gruplarına göre; İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,(Müezzin-kayyım unvanına başvuracak lise mezunları için hafızlık belgesine sahip olmak)
   4. 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; önlisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
   5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
   6. Kur’an kursu öğreticiliği için bayan olmak,
   7. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
   8. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
     Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
     Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

   1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 07/02/2019–15/02/2019 tarihlerinde (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı (SÖZPER-2019-I) sınav başvuru formunu dolduracaklardır. 
   2. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 07/02/2019–15/02/2019 tarihlerinde saat 08:30-16:30 arası şahsen müracaat edeceklerdir.
     Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olanlardan sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
   3. Başkanlığımız(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan ya da il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.
   4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 
   5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
   6. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.
   7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

   1.   T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport), 
   2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış olan denklik belgesi), Adayların, ibraz ettikleri mezuniyet belgeleri ile sahip oldukları puan türlerine ait (ortaöğretim mezunları için KPSSP122, ön  lisans mezunları için KPSSP123 ve lisans mezunları için KPSSP124) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.
   3. Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
     2019 yılı ocak ayında yapılan hafızlık tespit sınavında başarılı olmuş adayların hafızlık bilgileri başvuru sisteminde kontrol edileceğinden bu adaylardan ayrıca hafızlık belgesi istenmeyecektir.
   4. Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,
     Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır.
   5. 4-6 yaş çocuk eğitimine ilişkin sertifika (Başvuruda bu belgeye sahip olduğunu beyan edenler için),
   6. Pedagojik/öğretmenlik formasyon belgesi (Başvuruda beyan edenler için),
   7. Başvuruları onaylayan personele başvuru için gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
   8. Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

IV- SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI

   1. Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
   2. Başvurular neticesinde, belirlenen kontenjan adedince başvuru yapılmayan gruplardaki fazla kontenjanlar başvuru yoğunluğuna göre diğer gruplara aktarılabilecektir.
   3. Sınav; Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.
   4. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvuruların onaylanmasından sonra adayların sınav merkezi değişikliği talepleri dikkate alınmayacaktır.
   5. Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.
   6. Sınav Konuları;
    A) Kuran Kursu öğreticisi ve imam-hatip için;
    1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
    2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
    3. Hitabet. (10 puan)
    B) Müezzin-Kayyım için;
    1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
    2. Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
    3. Ezan ve ikamet. (10 puan)
   7. Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesi (https://hukukmusavirligi.diyanet.gov.tr/Documents/Diyanet%20%C4%B0%C5%9Fleri%20Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Personel%20Yeterlikleri.pdf) bağlantısında yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.
   8. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
   9. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
   10. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI

   1. Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
   2. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
   3. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

VI- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

   1. Adaylar sınav sonuçlarını (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.
   2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar,sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
   3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
   4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII- TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

   1. Sınav sonucu ataması yapılanlar, dört yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilenlerin eşleri bu personele tabidir.
   2. Sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapacaktır. 
   3. İlahiyat Fakültesi grubunda Kur’an kursu öğreticisi unvanında atanmaya hak kazananlar, ağırlıklı olarak 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında; “+Hafız” gruplarında Kur’an kursu öğreticisi unvanında atanmaya hak kazananlar ise ağırlıklı olarak, hafızlık eğitimi verilen Kur’an kurslarında istihdam edileceğinden adayların başvurularda bu hususu dikkate alarak müracaat etmeleri gerekmektedir.
   4. Tercih ve yerleştirme işlemlerine ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

VIII- DİĞER HUSUSLAR

   1. Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
   2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
   3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
   4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
   5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

IX- İLETİŞİM
Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
Telefon : (0312) 295 70 00
Fax : (0312) 2858572
E-mail : persis@diyanet.gov.tr İlgililere duyurulur.
DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ

Diyanet 2019 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Alımı ✅

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

12 Yorum

 1. 27 Ekim 2019, 01:51

  Hocam 2020 dhbt den önce alım yapılır mı?
  Sizce ne zaman yapılır

  Cevapla
  • Yönetici 28 Ekim 2019, 10:55

   Olabilir hocam bu sene icinde olurmu bilmiyorum ama tahmini 2020 sonları mart diye duyumlar var ama diyanet alım takvimi yayınlansın hep beraber görecez. Önceki alımlarda mayıs ayı da var idi.

   Cevapla
 2. 7 Şubat 2019, 19:08

  Selamün Aleyküm

  Hani diger lisans+ilahiyat ön lisans ve düz lise mezunu olanlara İ.H.L. şartı geliyor ya 2 dönemdir,acaba sizce bundan sonra hep böyle mi olur yoksa geçicimidir bu?Bizde ona göre çalısalım veya çalısmayalım DHBT yazılı ve sözlü sınavlarına.Bu konuda bilginiz yoksa ilgili yerlerden bilgi alıp buraya yazabilirseniz çok memnun olurum.

  Cevapla
  • Yönetici 7 Şubat 2019, 19:14

   geçiçi olmayacak sanırım hocam tekrar ediyor bu konuda bilgi verdik mağdurlar bölümüne bir bakın.

   Cevapla
   • 7 Şubat 2019, 20:05

    Teşekkür ederim,üzüldüm ya,inşallah bunu degiştirirler :((

    Benim yaşım 30.Şimdi ben seneye açık ögretimden imam hatip lisesi okumak istesem AOF üniversite sınavları gibi sadece sınav zamanı sınava girsem yeterli degil mi?Yüz yüze egitim alma şartı yok yani degil mi?

    2. sorum da en az kaç sene sürer bu AOF imam hatip,2 yılda bitme şansı var mı?

    Allah razı olsun kardeşim,ara sıra takip ediyorum sitenizi,ilgilenme konusunda çok iyisiniz,böyle devam lütfen;)

    Cevapla
    • Yönetici 7 Şubat 2019, 20:21

     imam hatip hızlandırılmış lise okursanız 2 yılda biter aksi taktirde 4 yıl sürer orada da hafta sonu yüz yüze derslere girme zorunluluğu var hocalarla görüşürseniz yardımcı olabilirler.AÖF Bütün sınavları verirseniz 2 yılda biter sadece sınavdan sınava gitmek gerekli.vakit buldukca ilgileniyoruz eyvallah hocam selamlar.

     Cevapla
 3. 6 Şubat 2019, 23:47

  Hocam, mülakat sınavından başarılı olup,sözleşmeli olarak atanmanın ardından istifa edildiği zaman herhangi bir yaptırımı var mı acaba?

  Cevapla
 4. 3 Şubat 2019, 16:23

  hocam ihl için puanlar nasıl olur en son 76 da kalmıştı

  Cevapla
 5. Diger başlıkta da yazmıştım,buraya da yazıyım,malesef Diger Lisans mezunları yine mağdur oldular,İ.H.L. şartı koymuşlar yine.Yani bunun manası sen boşa enayi gibi ilahiyat ön lisans okudun,boşa emek harcadın,boşa masraf yaptın,boşa DHBT yazılı ve sözlü sınavlarına emek harcadın demektir bunun manası.Gidip uçan hayaller de bunun cabası.Bu haksızlıgın,kul hakkı yemenin dik alası degildir de nedir???

  Bunun sebebinden birisi malum sayısız tane İ.H.L. açıldı son zamanlarda ve açılmakta,maksat oraya ögrenciler toplamak,yönlendirmek.Ama bu yapılırken insanların göz göre göre hakkı yeniyor.Ahirette Allah bunun hesabını sorar elbet.

  Şimdi madem böyle yapacaksın o zaman dersin ki bu kural 2019 dan önce mezun olanlar ve de 2019 tarihinde okumakta olan 1. sınıf ve 2. sınıfta olanlar için geçerli degil,böylece bu 2 kesimin hakkı yenmesi önlenmiş olurdu.Ayrıca da Diger Lisans mezunu olanlarda 2019 dan sonra İlahiyat Ön Lisansa başvuru yapmazlardı.

  Bakın bi haksızlıkta DHBT sözlü sınavında yapıyorlardı,,Diger Lisans+İlahiyat ön Lisans mezunları sınava İlahiyat Lisans mezunu düzeyinden girmek zorunda kalıyordu.Vay arkadaş ya…

  Cevapla