DHBT Deneme Sınavı 6

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi Sınavı yani kısa adı ile (DHBT ) DHBT Deneme Testi 6 : Altıncı DHBT deneme testimiz ÖSYM formatın da olacak şekilde hazırlanmıştır.

Yine DHBT Sınavı Deneme Testi 6 hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse. 

DHBT 1 bölümünü hepimizin bildiği gibi tüm sınava giren kategorisi ne olursa olsun herkese sorulan ortak 20 yirmi adet sorudan oluşmaktadır

DHBT deneme alanında yaptığımız ve altıncısını  yayınladığımız bu DHBT deneme testimizde 2016  yılında çıkmış  olan ve yayınlanmayan DHBT çıkmış sorularını testlerin içinde bulabilirsiniz.

Burada DHBT 1 ve DHBT 2 deki soruları daha önce DHBT Sınavı için sorumlu olduğumuz ders ve konular hakkında bilgilendirmesini yaptığımız alttaki bağlantıda…

DHBT SINAVINA GİRİCEK ADAYLARIN KONU VE SORULARI İLE İLGİLİ DHBT 1 ve DHBT 2  Bölümünüde açıklanmıştır. 

Kısa bir hatırlatma yapalım altıncı testimizi de yayınlamakla birlikte DHBT sınavı adına güzel çalışmalar yapmaktayız.Sizlerin takiplerinden dolayı çok teşekkür ederiz.

DHBT çıkmış testler neden yok diyenlere kısa bir bilgilendirme ÖSYM tarafından yapılan DHBT testlerindeki çıkmış soruların tamamını yayınlamak suç teşkil ettiği ve yasal olmadığı için bizler soruları serpiştirerek yayınlamaktayız.

Farklı sitelerde bedava verilse bile bizler ÖSYM’nin tarafından belirtilen ve yasal olarak suç olan bir şeye sebebiyet veremeyiz.

DHBT Deneme Sınavı 4 ve 5 de 2014 ve 2016 sorularının bir kısmı mevcut. DHBT Deneme sınavları 4 , 5 ve 6.cısı DHBT 2014 ve 2016 yıllarında yapılan çıkmış soruların tamamını bünyesinde barındırmaktadır.

Keyifle çözün başarılar 😉 

1. “Sana haram ayı, yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki: o ayda savaşmak büyük bir günahtır. (İnsanları) Allah yolundan çevirmek, Allah’ı inkâr etmek, Mescid-i Haram’ın ziyaretine mani olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük bir günahtır...” (Bakara, 2:217).Bu ayette aşağıdaki seriyyelerin hangisinden bahsedilmektedir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Bu soru 2016 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan DHBT 1. bölümündeki 1.sorudur.

2. Müslümanlar, Hicret sonrasında toplu hâlde ibadet amacıyla Medine’de Mescid-i Nebi’yi inşa ettiler. Bu mescit ibadet dışında, hukuki, askerî ve siyasi işlerin yürütüldüğü bir merkez işlevi gördü. Ancak bu, Medine’deki tek mescit değildi; Beni Harise, Beni Saide, Gıfar, Beni Adiy, Beni Mazin, Beni Ubeyd, Eslem, Cüheyne gibi çok sayıda mescit de inşa edilmişti. Vakit namazları için bu mescitler, Cuma namazı için ise Mescid-i Nebi kullanılıyordu. Hicret sonrasında bu mescitlerin inşa edilmiş olması aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Bu soru 2016 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan DHBT 1. bölümündeki 2.sorudur.

3. Hz. Muhammed, peygamberlik öncesi yaşamında da iletişim becerileri ile öne çıkan bir kişiydi. Toplumun her kesimi ile ilişki kurar, onların problemleri ile ilgilenir ve zaman zaman toplumsal sorunlara çözüm üretirdi. Aşağıdakilerden hangisinin, Hz. Muhammed’in bu yönünün gelişmesinde daha etkili olduğu söylenebilir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Bu soru 2016 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan DHBT 1. bölümündeki 3.sorudur.

4. Yemenli bir tüccar Kureyş’ten As b. Vail’e sattığı malın parasını alamaz. Bunun üzerine, bu tür mağduriyetleri gidermek amacıyla Hz. Muhammed’in amcası Zübeyr ve Teymoğullarından Abdullah b. Cüd’an’ın önderliğinde bir cemiyet kurulur. Bu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.Bu soru 2016 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan DHBT 1. bölümündeki 4.sorudur.

5. Hz. Muhammed, Müslümanlar arasında birliktelik ve dayanışmayı sağlamak için iki defa muâhât (kardeşleştirme) yapmıştır. Bunlardan ikincisi Medine’de, Ensar ile Muhacir arasında olmuştur. Bu uygulamanın ilk örneği nerede ve kimler arasında gerçekleştirilmiştir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Bu soru 2016 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan DHBT 1. bölümündeki 5.sorudur.

6. Kur’an-ı Kerim’de oğluna yönelik olarak; “Yavrucuğum! Yaptığın iş (iyilik ve kötülük) bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de Allah onu senin karşına getirir. …Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.” (31:16-18) şeklinde öğütlerine yer verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Bu soru 2016 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan DHBT 1. bölümündeki 6.sorudur.

7. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de ehli kitaba da emredildiğinden bahsedilen ibadetlerden biri değildir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.Bu soru 2016 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan DHBT 1. bölümündeki 7.sorudur.

8. Aşağıdaki peygamberlerden hangisinin ismi sure adı olarak Kur’an-ı Kerim’de yer almaz?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Bu soru 2016 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan DHBT 1. bölümündeki 8.sorudur.

9. Ayetlerin sureler içindeki sırasının Hz. Muhammed’in beyanı doğrultusunda belirlenmiş olması, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.Bu soru 2016 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan DHBT 1. bölümündeki 9.sorudur.Aynı sorunun benzeri 2014 yılında yapılan DHBT Sınavında sorulmuştur.

10. Cahiliye Arapları; mal, evlat ve akrabalarının çokluğunu bir gurur ve şeref vesilesi olarak görürlerdi. Hatta sayılarını fazla göstermek için kabirlerdeki ölüleri dahi sayarlardı. Onların bu davranışı bir surede ayrıntılı bir şekilde dile getirilerek kınanmıştır. Bu parçada bahsedilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Bu soru 2016 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan DHBT 1. bölümündeki 10.sorudur.

11. Nisab miktarına ulaşmış ve üzerinden bir yıl geçmiş malından zekât vermek isteyen bir kimse, Afrika’da yaşam mücadelesi veren Müslümanların durumun üzülmüş ve zekâtını Afrika ile ilgili sosyal faaliyetler yürüten bir hayır kurumuna vermek istemiştir. Ancak namazlara devam ettiği caminin imamı bu şekilde gerçekleştirilecek bir zekâtın geçerli olmayacağını söylemiştir. Cami imamının , bu cevabında aşağıdakilerden hangisini esas aldığı söylenebilir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Bu soru 2016 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan DHBT 1. bölümündeki 11.sorudur.

12. İslam hukukunda, şeklen hukuka uygun bir işlemi vasıta kılarak yasaklanmış bir sonucu elde etmeye “hiyel” denir. Bu tür işlemler, hükümlerin şekilci bir tarzda yorumlanarak gerçek amacından saptırılmasına yol açtığı için İslam âlimleri tarafından eleştirilmiştir. Üç talakla eşini boşayan bir kimsenin ayrıldığı eşiyle tekrar evlenmek istediğinde, eşi ile başka bir adam arasında anlaşmalı bir nikâh kıydırıp sonra da o kişinin boşaması sonucu eşiyle tekrar evlenmesi bu duruma örnektir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılan uygulamaya örnek teşkil eder?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Bu soru 2016 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan DHBT 1. bölümündeki 12.sorudur.

13. Cemaatle kılınan namazlara önderlik eden ve cemaate namaz kıldıran kişiye imam denir. Fakihler bir kimsenin imamlığının sahih olabilmesi için onda birtakım şartların bulunması gerektiğini söylemişlerdir. Hanifilerin coğunluğuna göre , aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Bu soru 2016 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan DHBT 1. bölümündeki 13.sorudur.

14. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın; parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti. Ve O’nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı...” (Âli İmran, 3:103). Bu ayette vurgulanan husus, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Bu soru 2016 sınavında yapılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlik sınavında çıkmış olan 29.sorudur.

15.Fıkıh terimi olarak dem, hac ve umre esnasında bir vacibin terki, geciktirilmesi veya bir ihram yasağının çiğnenmesine ceza olarak küçükbaş hayvanların kesilmesini ifade eder. Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi bu cezayı gerektiren durumlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Bu soru 2016 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan DHBT 1. bölümündeki 15.sorudur.

16. Hz. Muhammed bir hadisinde, ahirette kahraman desinler diye savaşanların, cömert desinler diye infak edenlerin, âlim desinler diye ilim öğrenen ve öğretenlerin, güzel okuyor desinler diye Kur’an okuyanların yüzüstü cehenneme atılacaklarını bildirmiştir. Hz. Muhammed bu sözüyle aşağıdaki davranışlardan hangisini kınamaktadır?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.Bu soru 2016 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan DHBT 1. bölümündeki 16.sorudur.

17. Kur’an-ı Kerim’de; yeryüzündeki huzur ve düzeni bozanları,  Allah’ın emir ve yasaklarına uymayanları,  Müslümanlara sıkıntı ve zarar vermeye çalışarak insanların arasını bozanları nitelemek için kullanılan en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Bu soru 2016 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan DHBT 1. bölümündeki 17.sorudur.

18. Tıp ilminde gelişmiş bir tedavi yöntemi olarak görülen ve önemsenen organ nakli yöntemi, insan uzuvları üzerinde bir tasarruf olduğu için İslam fıkhında da çok boyutlu bir şekilde tartışılmıştır. Bu yöntemin caiz olduğunu savunan âlimler bunun için bazı şartlar ileri sürmüşlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Bu soru 2016 sınavında yapılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlik sınavında çıkmış olan 18.sorudur.

19.Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi hain bir darbe girişimine sahne oldu. Halk, olayın duyulmasının hemen ardından sokaklara döküldü; sosyo-politik, dinî, etnik, kültürel vb. farklılıklarını unutarak, güzel bir cesaret ve dayanışma örneği sergiledi. Bu olağanüstü dayanışma sonucunda darbe girişimi, kısa sürede başarıyla püskürtüldü. Halkın sergilediği bu tutum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle en az ilişkilidir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Bu soru 2016 sınavında yapılan tüm ortak oturumlardaki çıkmış olan DHBT 1. bölümündeki 19.sorudur.

20. Hz. Muhammed’in vefatından sonraki süreçte, İslam toplumunda yaşanan bazı gelişmeler, Müslümanların yeni problemlerle karşılaşmalarına yol açmıştır. Bu problemlere, öncelikli olarak Kur’an ve sünnetteki naslar çerçevesinde çözüm aranmış, bu iki kaynaktan hareketle çözüm bulunamadığı takdirde ise yeni problemler, hakkında nas bulunan ve hükmü bilinen olaylara kıyas edilmek suretiyle çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır. Ancak bir kıyasın geçerli olabilmesi için iki olay arasında nesnel ve ortak bir paydanın bulunması gerektiği belirtilmiştir. Bu ortak payda, fıkıh usulünde aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmaktadır?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Bu soru 2016 sınavında yapılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlik sınavında çıkmış olan 20.sorudur.

Bu bölümden sonraki sorularımız DHBT 2014 yılına ait ve DHBT 2016 Yılına ait paylaşılmamış sorular sitemizde yayınlanmıştır.

Correct! Wrong!

1- Hz. Peygamber, her sefer dönüşünde önce mescide girip iki rekât namaz kılar, ardından da sefere katılmayanların mazeretlerini dinlerdi. Yine bir sefer dönüşü bunu tekrarladı. Gazveye katılmayan seksen kadar kişi Mescid-i Nebevi’ye gelerek katılamama gerekçelerini anlattılar. Ancak Ensar’dan Kab b. Malik, Mürare b. Rebi ve Hilal b. Ümeyye herhangi bir mazeret olmaksızın sefere katılmadıklarını belirttiler. Hz. Peygamber bu üç sahabiye toplumdan tecrit cezası verdi ve en yakınları dâhil hiçbir Müslümanın onlarla konuşmamasını emretti. Elli gün süren bu tecrit sonunda bu üç sahabinin affedildiklerini bildiren ayet nazil oldu ve tecrit cezaları kaldırıldı. Bu parçada anlatılan olay aşağıdakilerin hangisinden sonra yaşanmıştır?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Bu soru 2014 sınavında yapılan DHBT 2 Orta Öğretim bölümündeki 14. sorudur.

2- Emeviler Dönemi’nde başlayan tercüme hareketi, Abbasilerin ilk dönemlerinde kurumsal bir kimlik kazanmış ve daha da hızlanmıştır. Bu amaçla kurulan bir merkez, ilk dönemlerde bir tercüme bürosu ve kütüphane olarak kullanılmış, sonraki süreçte ise ağırlıklı olarak müspet ilimlerin araştırıldığı bir eğitim kurumuna dönüştürülmüştür. Bu merkez aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Bu soru 2014 sınavında yapılan DHBT 2 Orta Öğretim bölümündeki 15. sorudur.

3- İslam tarihinde fethedilen topraklarda Müslüman olmayı kabul etmeyip kendi dinlerinde kalmayı tercih edenlerden cizye ödemeleri istenmiştir.Bu kimseler,cizye ödemeyi kabul ettikleri takdirde devletin tebaası sayılır ; onların canları , malları,ırzları ve dinleri de devletin koruması altına alınırdı.Bu kimseleri tanımlamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Bu soru 2014 sınavında yapılan DHBT 2 Orta Öğretim bölümündeki 16. sorudur.

4- Hinduizm’de “Ne ekersen onu biçersin.” anlayışının kavramsal karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Bu soru 2014 sınavında yapılan DHBT 2 Orta Öğretim bölümündeki 17. sorudur.

5- Allah’ın, zatından ayrı sıfatları yoktur.  Kur’an’da bildirilen haberî sıfatlar tevil edilmelidir.  Allah, va’dinden de vaidinden de dönmez.  İnsan, kendi fiillerinin yaratıcısıdır. Bu görüşleri savunan itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Bu soru 2014 sınavında yapılan DHBT 2.Orta Öğretim bölümündeki 18. sorudur.

6- Kur’an okuyan mümin, kokusu ve tadı güzel turunç gibidir. Kur’an okumayan mümin; tadı güzel, fakat kokusu olmayan hurma gibidir. Kur’an okuyan münafık, kokusu güzel fakat tadı acı reyhane otu gibidir. Kur’an okumayan münafık ise kokusu olmadığı gibi tadı da acı olan Ebu Cehil karpuzu gibidir.Bu hadis, aşağıdaki hitabet türlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Bu soru 2014 sınavında yapılan DHBT 2.Orta Öğretim bölümündeki 19. sorudur.

7- Cami içi din hizmetlerinden sayılan vaaz ve hutbe, planlamasından sunumuna kadar özen isteyen etkinliklerdendir. Bu sürecin belki de en önemli kısmı konu seçimidir. Zira konu seçimi, vaazın veya hutbenin genel akışına ve sunum şekline yön vermektedir. Bundan dolayı bir din görevlisinin pek çok konu içerisinden bir tanesinde karar kılma sürecinde gözetmesi gereken kimi hususlar söz konusudur. Aşağıdakilerden hangisi bu hususlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Bu soru 2014 sınavında yapılan DHBT 2.Orta Öğretim bölümündeki 20. sorudur.

8- Kur’an-ı Kerim’de zinanın kötülüğü anlatılmış ve yasak olduğu bildirilmiştir (Enam, 6:151; Nisa, 4:16). Konuyla ilgili bir başka ayette ise “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.” (İsra, 17:32) ifadesiyle zinaya giden yolun da yasak olduğu bildirilmiş ve insanların ondan yüz çevirmeleri istenmiştir. Bu ayetten hareketle bazı fıkıhçılar, kendisi haram olmayan ancak harama götüren veya harama vesile olan şeylerin de haram olacağı ilkesini benimsemişler ve bunu sistemleştirerek İslam hukukunun delilleri arasında zikretmişlerdir. Bu delil aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.Bu soru DHBT 2016 Sınavı Orta Öğretim DHBT 2 bölümündeki 1. sorudur.

9- İslam hukukunda bazı yanlış davranışların yapılması durumunda kefaret olarak bir kaç alternatif sunulmuştur.Buna göre; I. yapılan yemini bozma, II. kazayla bir insanı öldürme, III. zıhâr yemini yapma, IV. ramazan orucunu bilerek bozma davranışlarının hangilerinde kefaret olarak öncelikle köle azat edilmesi; buna imkân yoksa iki ay aralıksız oruç tutulması emredilmiştir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Bu soru DHBT 2016 Sınavı Orta Öğretim DHBT 2 bölümündeki 2. sorudur.

10- İslam hukukunda erkeğin evlenirken eşine verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para veya mala mehir denir. Mehir, nikâh esnasında belirlenip belirlenmemesine veya ne zaman ödeneceğine göre farklı kavramlarla ifade edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Bu soru DHBT 2016 Sınavı Orta Öğretim DHBT 2 bölümündeki 3. sorudur.

11- Hadis usulü ilminde “müttefekun aleyh” ifadesi genellikle hangi hadisler için kullanılır?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Bu soru DHBT 2016 Sınavı Orta Öğretim DHBT 2 bölümündeki 4. sorudur.

12- Bir rivayette “Hicrî 600 tarihinden sonra doğacaklara Allah’ın ihtiyacı yoktur.” ifadeleri yer almaktadır. Rivayet hicrî 600 tarihinden sonra evlenmemeyi çağrıştırmakta, evlenip çocuk sahibi olanlara da Allah’ın ihtiyacı olmadığını belirtmektedir. Bu rivayet İslam’ın evrensel yönüne aykırı olmanın yanında bu tarihten sonra yaşayanlar arasında İslam’a ve insanlığa değerli hizmetleri olan pek çok kişiyi de yok saymaktadır. Hadis âlimleri bu hadisin mevzu olduğuna karar vermişlerdir. Hadis âlimlerinin aşağıdaki gerekçelerden hangisiyle söz konusu hadisin mevzu olduğuna karar verdikleri söylenebilir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Bu soru DHBT 2016 Sınavı Orta Öğretim DHBT 2 bölümündeki 5. sorudur.

13- Hz. Muhammed’in; ibadet maksadı taşımayan, insan olması sebebiyle yaptığı; Müslümanlar için de bağlayıcılığı olmamakla birlikte ona hürmeten yapılabilecek davranışları aşağıdaki sünnet türlerinden hangisiyle ifade edilir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.Bu soru DHBT 2016 Sınavı Orta Öğretim DHBT 2 bölümündeki 6. sorudur.

14- Hz. Muhammed’in vefatı öncesinde ve sonrasında Arap yarımadasının çeşitli bölgelerinde bazı kimseler peygamberlik iddiasında bulundular; onun vefatı sonrasında oluşan belirsizlik ortamında bunların iddiaları bir isyan hareketine dönüştü. Yalancı peygamberler olarak bilinen bu kimselerin Arap yarımadasında yol açtığı tehlike, Hz. Ebu Bekir’in kararlı tutumu sayesinde ortadan kaldırılabildi.Aşağıdakilerden hangisi bu kimseler arasında yer almaz ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Ön Lisans DHBT 2 bölümündeki 14. sorudur.

15- Ganimet mallarının dağıtım esasları, Enfâl suresinin 41. ayetinde belirlenmiştir. Buna göre savaşın bitmesinden sonra devlet başkanı veya yetkili kıldığı kumandan; önce her askere öldürdüğü düşmanın silah, at vb. mallarını, sonra da üstün başarı gösterenlere savaş öncesi vadettiklerini verirdi. Geriye kalan malları beş eşit hisseye ayırarak bunun beşte dördünü savaşanlara, beşte birini de hak sahiplerine verilmek üzere beytülmale gönderirdi. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : A şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Ön Lisans DHBT 2 bölümündeki 15. sorudur.

16- Mensubu olduğu dinî düşünceyi yaymaya veya bir kimseyi bir dine kazandırmaya çalışan kişiye misyoner, bu faaliyete ise misyonerlik denir. Aşağıdakilerin hangisinde bu yönde bir faaliyet söz konusu değildir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : C şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Ön Lisans DHBT 2 bölümündeki 16. sorudur.

17- Şii gruplar içerisinde; Fatımi veziri Hamza b. Ali tarafından kurulmuş olan,  mezhebin sırlarının ifşa edilmesini en büyük günahlardan gören,  mezhep dışı evlilikleri kadına da erkeğe de yasaklayan,  müntesiplerini dine bağlılık derecelerine göre ukkâl ve cuhhâl olarak iki gruba ayıran mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Bu soru DHBT 2016 Sınavı Ön Lisans DHBT 2 bölümündeki 17. sorudur.

18- Siyasi iktidar mücadelelerinin sosyal bunalımlara yol açtığı toplumlarda, mevcut meseleleri çözecek beşer üstü özelliklere sahip bir kurtarıcı beklentisi yaygındır. Bazı mezheplerin ortaya çıkışının temelini oluşturan bu beklenti, İslam kültüründe mehdi veya mehdilik kavramlarıyla ifade edilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumunda bu düşünce belirleyici değildir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : E şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Ön Lisans DHBT 2 bölümündeki 18. sorudur.

19- Bir din görevlisinin misyonu sadece kendisiyle sınırlı değildir. Toplum nazarında o, hem bağlı bulunduğu Diyanet İşleri Başkanlığı hem de İslam adına hareket ediyor kabul edilir. Bu yüzden ona yönelik en küçük bir eleştirinin, onu aşan geniş bir etki alanına sahip olduğunu unutmamak gerekir. Bu parçada din görevlisinin hangi yönüne dikkat çekilmektedir?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : B şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Ön Lisans DHBT 2 bölümündeki 19. sorudur.

20- Aile içi şiddetli geçimsizlik yaşayan bir kadın , Aile İrşad Bürosuna müraaçat etmiş ve yaşadıklarını buradaki din görevlisine anlatmıştır.Bu kadınla konuşan din görevlisinin aşağıdaki tutumlardan hangisini sergilemesi beklenmez ?

Correct! Wrong!

Doğru cevap : D şıkkıdır.Bu soru DHBT 2014 Sınavı Ön Lisans DHBT 2 bölümündeki 20. sorudur.

DHBT 2 Bölümündeki sorular daha cok ilahiyat ön lisans formatın da hazırlanmıştır.Umarım DHBT SINAVI DENEME 6 ‘ den istifade edersiniz. DHBT Testlerimiz tamamen bilgi öğrenme amaçlı ve ücretsizdir.

Cevap anahtarları zaten soruları işaretlediğiniz de açılmaktadır.Bu yüzden herhangi bir sınav derecelendirmesi için ayrı bir bilgi vermedik herkes kendini tartsın durumunu gözden geçirsin diye.

Umarım bu ücretsiz DHBT Deneme Sınavımızdan istifade etmişsinizdir. Rabbim razı olsun. Demeyi unutmayın arkadaşlar.İsteğimiz budur sizlerden ayrıca DHBT Dersleri Sitemizi takip ettiğiniz  için teşekkür ederiz.

Sitemizdeki linkleri paylaşmayı ve sitemize yorum yapmayı unutmayın yine aynı zamanda Facebook grubumuza katılmak için alttaki bağlantıya tıklayarak. DHBT FACEBOOK GRUBUMUZA DA KATILABİLİRSİNİZ.

En güncel DHBT Bilgileri Cep Telefonunuza gelmesi icin abone olun.